thông báo thay đổi giờ giao dịch từ 11/3/2019

LangTu

<br><font color=blue><b>"Thiên Ngoại Hữu Thiên"</f
Từ tuần sau. Bắt đầu từ ngày 11/03/2019 thị trường forex sẽ chuyển qua giao dịch theo giờ mùa hè. Phiên úc bắt đầu 5h. Phiên á bắt đầu 7h30 sáng. Phiên âu bắt đầu 14h30. Phiên mỹ 19h30. Và thị trường đóng cửa lúc 4h sáng. Chúc chi bộ may mắn.
 
Top