Thông báo điều chỉnh múi giờ của mỹ vào ngày 03/11/2014

LangTu

<br><font color=blue><b>"Thiên Ngoại Hữu Thiên"</f
THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH MÚI GIỜ CỦA MỸ TỪ NGÀY 03/11/2014

Từ ngày 03/11/2014, nước Mỹ thay đổi múi giờ là giảm xuống 1 giờ. Do đó toàn bộ mốc thời trade Vàng, Tin tức công bố từ Phiên Á, Phiên Âu cho đến Phiên Mỹ đều thay đổi chi tiết như sau:

A. Phiên Á: Thời gian bắt đầu giao dịch từ 6h sáng ( phiên Úc, New zealand) và 8h sáng cho Phiên Á chính thức và kết thúc vào 17h20

B. Phiên Âu: Thời gian bắt đầu giao dịch từ 15h20 và kết thúc vào 23h20

C. Phiên Mỹ: Thời gian bắt đầu giao dịch từ 20h20 và kết thúc vào 05h00 sáng hôm sau


Lưu ý:

- Các thời gian trên mà LangTu đề cập được tính theo giờ Việt Nam

- Thời gian trên có hiệu lực từ ngày 03/11/2014 cho đến ngày 01/03/2015. ( Vì sau đó bắt đầu từ ngày 02/03/2015 cho đến 02/11/2015, nước Mỹ lại điều chỉnh múi giờ giảm xuống 1 giờ như thời gian qua chúng ta làm việc)

- Do đó, kể từ ngày thứ 2 (03/11/2014) giờ Phiên Á bắt đầu là lúc 06h00 (chính thức lúc 08h), giờ Phiên Âu bắt đầu là lúc 15h20, và giờ Phiên Mỹ bắt đầu là lúc 20h20

- Các tin tức được công bố từ Phiên Á cho đến phiên Mỹ được tính và áp dụng theo giờ thay đổi nêu trên

Kính báo cho các bạn tiện theo dõi.
Mr LangTu
 
Chỉnh sửa cuối:
Top