Phân tích về XEM

LangTu

<br><font color=blue><b>"Thiên Ngoại Hữu Thiên"</f
bác Lãng
đánh giá hộ e con XEM

Theo phân tích của Lãng, thì: nếu bỏ qua phần news về các thông tin của XEM, cũng như thông tin cá mập , đoàn thể làm giá , và chỉ đánh giá về mặt phân tích kỹ thuật, thì :

H4 và D1 của XEM đang ở giai đoạn tín hiệu đánh xuống. mục tiêu đánh xuống là về quanh 5000.

Giá hiện tại là 5756

Chúc chi bộ may mắn!
 
Top