ngày 3/7/2014 : thay đổi việc ra tin Nonfarm , Tỷ lệ thất nghiệp tuần này

LangTu

<br><font color=blue><b>"Thiên Ngoại Hữu Thiên"</f
Chi bộ chú ý : ngày mai, thứ 6 (ngày 04/07/2014) Mỹ nghĩ lễ (hình như ngày lễ độc lập), cho nên phần tin tức Non-Farm , tỷ lệ thất nghiệp sẽ được đưa ra, báo cáo vào hôm nay, tức thứ 5 này luôn (tức ngày 03/07/2014)!

kính báo để chi bộ biết và cẩn thận giao dịch !

Mr LangTu
 
Top