Link ref Ico Ucoincash

LangTu

<br><font color=blue><b>"Thiên Ngoại Hữu Thiên"</f
lộ trình phát triển của ucoincash+ 15/11/2017 Ucoincash ICO mở bán token.
+ 16/12/2017 bắt đầu cho giao dịch sàn nội bộ.
+ 20/12/2017 chương trình lending đầu tư ủy thác .
+ 23/12/2017 bảo trì website.
+ 25/12/2017 cung cấp ví wallet cho windows.
+ 28/12/2017 niêm yết trên sàn coinmarketcup
+ 5/1/22018 cung cấp ví cho Linux, Mac.
+ 10/1/2018 ucoincash cho lên các sàn giao giao dịch .
+ 20/2/2018 mở pool cho phép minning đào UCH
+ 20/3/2018 ucoincash xây dựng cộng đồng hỗ trợ.
+ 20/4/2018 cải thiện tinh năng của website
+ 20/5/2018 phát triển ứng dụng ví cho android
+ 20/6/2018 phát triển ứng dụng ví cho IOS.
20/9/2018 Đầu tư vào các công ty mới thành lập nghiên cứu và phát triển các giải pháp / ý tưởng dựa trên công nghệ Blockchain
+ 25/10/2018 phát hành thẻ debit
+ 1/1/2019 thiết lập các phương thức thanh toán cho khách hàng.
+ 1/2/2019 xây dựng hệ sinh thái.
 
Top