lịch nghỉ lễ đợt này, noen và tết dương lịch 2019 nè

LangTu

<br><font color=blue><b>"Thiên Ngoại Hữu Thiên"</f
Lịch nghỉ lễ đợt này, noen và tết dương lịch 2019 nè

Tất cả Giờ này với fxpro là + 5 tiếng.

Với Exness là + 7 tiếng nữa nha!
ví dụ : ngày 26/12/2018 giờ mở cửa là 00h thì 00h+7h = 07h sáng mới mở cửa!

 
Chỉnh sửa cuối:

LangTu

<br><font color=blue><b>"Thiên Ngoại Hữu Thiên"</f
Tất cả Giờ trên với fxpro là + 5 tiếng.

Với Exness là + 7 tiếng nữa nha!
ví dụ : ngày 26/12/2018 giờ mở cửa là 00h thì 00h+7h = 07h sáng mới mở cửa!
 
Top