Coin BTE

LangTu

<br><font color=blue><b>"Thiên Ngoại Hữu Thiên"</f


sơ đồ các giai đoạn phát triển của bitserial+ từ tháng 5 – tháng 11 hoàn thành source code và up lên github.
+ tháng 12/2017 hoàn thành ví trên window và cho lên sàn c-cex và sàn novaExchange.
+ tháng 2 /2018 hoàn thành ví cho Mac, Linux.
+ tháng 5 /2018 lên sàn bittrex. và hoàn thành ví cho phiên bản mibile.
+ từ tháng 1/2019- tháng 8/2019 phát triển hệ sinh thái.

 
Chỉnh sửa cuối:
Top