Giao dịch quyền chọn Vanilla

LangTu

<br><font color=blue><b>"Thiên Ngoại Hữu Thiên"</f
1. Quyền chọn Vanilla là gì

Quyền chọn Vanilla có 2 loại : Mua Quyền và Bán Quyền!

Trong quyền chọn Vanilla thì : Mua quyền là BUY , Bán Quyền là SELL

Đánh lên là CALL , Đánh xuống là PUT .

Mua quyền (trong Vanilla gọi là BUY): mua quyền đánh lên (BUY CALL), và mua quyền đánh xuống (BUY PUT)!
Bán quyền (trong Vanilla gọi là SELL): bán quyền đánh lên (SELL CALL)và bán quyền đánh xuống (SELL PUT)!

Tuy nhiên, Với GOLD24K.INFO & Mr LangTu thì chúng ta chỉ đi làm việc với MUA QUYỀN thôi, còn bán quyền thì ta không sử dụng. cho nên, từ giờ, nói đến quyền chọn Vanilla là Lãng đang nói về Mua quyền !

Nếu nói : tôi muốn đánh lên cặp EU từ giá 1.1050 thì ta sẽ hiểu là :
MUA QUYỀN đánh lên cặp EU từ giá 1.1050 : BUY CALL EU giá 1.1050

Nếu nói : tôi muốn đánh xuống cặp EU từ giá 1.1000 thì ta sẽ hiểu là : MUA QUYỀN đánh xuống cặp EU từ giá 1.1000 : BUY PUT EU giá 1.1000


p/s : các định nghĩa về Vanilla thì tìm trong Group Quyền Chọn trong www.gold24k.info là có, vì thế, Lãng không viết vào cho loãng! đây là phần giới thiệu giao dịch luôn, nên chi bộ tự tìm đọc phần lý thuyết.

2. Sự khác nhau giữa Mức Lợi nhuận và Thua lỗ của Mua Quyền và Bán Quyền :

Mua Quyền : Mua quyền là bỏ ra 1 mức phí hợp đồng ban đầu (Mua quyền đánh lên, hoặc mua quyền đánh xuống), và nếu sai xu hướng (dù hàng ngàn PIP) thì cũng chỉ thua bằng chính mức phí hợp đồng đó thôi! NHƯNG nếu đi đúng hướng, thì có thể ăn hàng ngàn pip lợi nhuận!
Tức là : Thua lỗ hữu hạn ( bằng hợp đồng phí) Nhưng lời Vô hạn !

Bán Quyền : Bán ra 1 hợp đồng giao dịch (bán quyền đánh xuống hoặc bán quyền đánh lên) băng 1 hợp đồng phí đã đc xác định ban đầu. Người bán quyền có lợi nhuận cao nhất chính là bằng cái phí hợp đồng đó. NHƯNG nếu thua lỗ, thì không giới hạn!
Tức là : Lời hưu hạn (tối đa bằng mức hợp đồng phí ban đầu) , Nhưng LỖ vô hạn, không có giới hạn lỗ!

như vậy, ta sẽ thấy : người mua quyền có mức Lỗ tối đa là mức phí ban đầu , và đó cũng là mức lợi nhuận tối đa mà người bán quyền nhận được. Và mặt khác, người mua quyền có mức lợi nhuận không giới hạn, và khi đó, người bán quyền thua lỗ, chính là phần lợi nhuận của người mua quyền đạt được!

Đại loại : nếu ông A là người mua quyền và ngân hàng B là người bán quyền :

Ông A mua quyền đánh lên con EU với khối lượng 1 lot, kỳ hạn trong thời gian 1 tuần, mức phí bên B (bên bán quyền cho việc đánh lên này) đưa ra là 500$, giá giao dịch là tại 1.1050 .

Và như thế , nếu sau 1 tuần , giá EU giảm về 1.0550 (giảm 500 pip), thì bên A thua lỗ cũng chỉ có 500$ phí ban đầu, và không thua lỗ thêm. Còn bên B, thì chỉ đạt được lợi nhuận đúng 500$ tiền phí mà ban đầu bên A trả cho hợp đồng này.
Còn nếu sau 1 tuần, giá EU tăng lên 1.1650 (tăng 600 pip) thì bên A có lợi nhuận là 600 pip cho 1 lot, tức là thu về 6000 $ (trừ đi phí 500$ ban đầu, thì lợi nhuận là 5500$). Còn bên B, thì thua lỗ đúng 6000$ (từ đi phí hợp đồng ban đầu là 500$ , thì bên B lỗ 5500$).


VÀ cái này, cũng giống cho trường hợp bên A mua quyền đánh xuống :


Ông A mua quyền đánh xuống con GU với khối lượng 1 lot, kỳ hạn trong thời gian 1 tuần, mức phí bên B (bên bán quyền cho việc đánh xuống này) đưa ra là 600$, giá giao dịch là tại 1.3050.

Và như thế , nếu sau 1 tuần , giá GU tăng lên 1.3550 (tăng 500 pip), thì bên A thua lỗ cũng chỉ có 600$ phí ban đầu, và không thua lỗ thêm. Còn bên B, thì chỉ đạt được lợi nhuận đúng 600$ tiền phí mà ban đầu bên A trả cho hợp đồng này.
Còn nếu sau 1 tuần, giá GU giảm xuống 1.2050 (giảm 1000 pip) thì bên A có lợi nhuận là 1000 pip cho 1 lot, tức là thu về 10000 $ (trừ đi phí 500$ ban đầu, thì lợi nhuận là 9500$). Còn bên B, thì thua lỗ đúng 10000$ (từ đi phí hợp đồng ban đầu là 500$ , thì bên B lỗ 9500$).nói chính xác là : tiền từ túi thằng này, sang túi thằng kia và ngược lại, tuy nhiên, về rủi ro, thì thằng bán quyền rủi ro quá nhiều so với thằng mua quyền. heee.
Nếu có ai thắc mắc sao bên bán quyền lại chịu rủi ro thế mà lại vẫn bán quyền, thì tự mà đi hỏi bank thế giới nhé, chúng nó hoạt động thế này đã cả trăm năm rồi, nghiệp vụ ngân hàng mà. Lãng ko trả lời.

Vì thế, LangTu chỉ chơi với MUA QUYỀN thôi!


3. Các tham số quan trọng khi giao dịch quyền chọn Vanilla :


_ Symbol (cặp ngoại tệ nào) : chúng ta có thể giao dịch hàng chục cặp ngoại tệ, và gold, oil, thậm chí là chứng khoán ....

_ Type : chọn hình thức đánh lên (VAnilla CALL) hay đánh xuống (VAnilla PUT)

_ Expiry Date ( Thời gian đáo hạn) : thời gian thường từ 3 ngày đến 365 ngày. thời gian càng dài, thì mức phí càng lớn (nhưng nó ko nhất thiết phải là 1 tuần 50 pip thì 1 tháng là 200 pip, mà thường là 2 tuần sẽ 70 pip, 1 tháng là 120 pip ...).

_ Volume : khối lượng giao dịch : tù 0.1 lot (10 000) , 0.2 lot (20 000) ... 1 lot (100 000) ....

_Strike Price (giá vào lênh) có thể chọn giá hiện tại hoặc giá cao hơn, thấp hơn giá hiện tại. mức phí sẽ thay đổi với giá ta chọn.

_Exercise method : chọn Spot là được.

_ Margin impact phí giao dịch : ví dụ 840,57/263.25 thì tức là mức phí của hợp đồng này là 263,25 $

4. Mức phí giao dịch và điểm hòa vốn (BreakEven )là gì ?

mức phí hợp đồng giao dịch (
Margin impact ) là mức phí mà thường được xác định bằng một số pip đã được bên bán quyền đưa ra ban đầu.
và ví dụ: nếu 1 người mua quyền đánh lên cặp EU với khối lượng 1 lot, giá vào lệnh 1.1050 và thời gian đáo hạn 1 tuần, thì mức phí là 50 pip tương đương giá tiền 500$. vậy thì sau 1 tuần, người mua quyền sẽ có lợi nhuận bắt đầu nếu EU tăng vượt qua 50 pip so với giá ban đầu. cái mức 1.1050 + 50 pip = 1.1100 chính là mức hòa vốn, gọi là
BreakEven (mức hòa vốn).

nói tóm lại, nếu mức phí hợp đồng là 50 pip, thì cặp giao dịch của trader phải đi đúng hướng ít nhất 50 pip so với giá vào lệnh để bắt đầu hòa vốn (tính đến ngày đáo hạn).

5. lệnh quyền chọn Vanilla có thể tất toán trước kỳ hạn không?

Được. nếu kỳ hạn của bạn là 1 tuần mà nếu 2 ngày, 3 ngày, thậm chí 1 ngày hay 5 ngày đã có lợi nhuận, và đạt kết quả kỳ vọng, thì bạn có quyền Đóng nó!

6. Quyền chọn vanilla có lợi nhuận từ lúc nào :

nếu đến này đáo hạn, thì nó phải vượt qua mức phí ban đầu của hợp đồng. ví dụ phí 50 pip, thì nó phải vượt qua 50 pip thì mới bắt đầu có lãi (đủ 50 pip mới chỉ là hòa vốn)

Nhưng nếu trong thời gian hợp đồng còn tác dụng, ví dụ với hợp đồng 7 ngày, và phí 50 pip, thì chỉ cần trong 5 ngày, mà giá thị trường đạt 30 pip thì đã bắt đầu hòa vốn. nếu đi được 50 pip thì đã bắt đầu có lợi nhuận.
 
Chỉnh sửa cuối:
Top