Ebook : Thị trường ngoại hối ED Ponsi

LangTu

<br><font color=blue><b>"Thiên Ngoại Hữu Thiên"</f
Đây là cuốn sách gối đầu giường của Lãng, Lãng đã đọc không biết bao nhiêu lần, đọc đi, đọc lại, thỉnh thoảng lại lấy ra đọc . mỗi lần đọc, lại học thêm được nhiều thứ!

nó thực sự là cuốn sách hay nhất trong thị trường Forex được bán ở việt nam!

Nó giúp ta định hình và xác định được : thị trường đang có xu hướng hay không có xu hướng!
một số mô hình và nhận diện xu hướng của thị trường. Cách thức giao dịch khi thị trường có và không có xu hướng.


cũng như, giúp ta có cách thức giao dịch dựa theo các đường trung bình MA !

một cuốn sách nâng cao về hệ thống MA nói riêng và giúp bạn có kiến thức tổng quan thi trường nói chung!

Đánh giá lại, PHẢI đọc!

Link download : http://gold24k.info/upload/Thi%20truong%20ngoai%20hoi%20-%20Ed%20Ponsi.pdf

Phiên bản điện thoại : http://gold24k.info/upload/Thi truong ngoai hoi - Ed Ponsi.mobi

cái ebook này nó không có hình, nên chi bộ sẽ không rõ lắm nhiều thứ, nên đọc qua, rồi cố găng mua sách giấy mà đọc! hee

Phiên bản tiếng anh : có hình ảnh để lỡ bên bản tiếng việt ko có hình ảnh thì còn check qua cho kỹ:


 
Chỉnh sửa cuối:

LangTu

<br><font color=blue><b>"Thiên Ngoại Hữu Thiên"</f
Nếu có điều kiện, chi bộ nên mua sách giấy :

CHI BỘ NÊN TÌM MUA SÁCH GIẤY, HOẶC TÌM NGƯỜI NÀO CÓ MÀ PHOTO ! ĐỌC ONLINE KHÔNG TỐT BẰNG SÁCH GIẤY!

hình ảnh bìa cuốn sách :Rất tiện để đọc và nghiên cứu, cũng là ủng hộ bản quyền.
 
Chỉnh sửa cuối:
Top