23/1 SPDR bán 1.2 tấn

LangTu

<br><font color=blue><b>"Thiên Ngoại Hữu Thiên"</f
hôm qua, ngày 23/1 , quỹ SPDR đã bán ra 1.2 tấn, đưa mức nắm giữ gold cả quỹ này về mức 795.85 tấn!

Và cũng là mức nắm giữ thấp nhất trong 5 năm qua của quỹ SPDR!

Bản tin của Gold24k thực hiện!
 
Top