Kết quả tìm kiếm

 1. H

  chiến lược kinh doanh 11/7 GOLD BUY 1249.59-1250.00 SL 1248.05 TP 1255.86

  chiến lược kinh doanh 11/7 GOLD BUY 1249.59-1250.00 SL 1248.05 TP 1255.86
 2. H

  chiến lược kinh doanh 11/7 GBPUSD SELL 1.32567-1.32600 SL 1.32801 TP 1.32050

  chiến lược kinh doanh 11/7 GBPUSD SELL 1.32567-1.32600 SL 1.32801 TP 1.32050
 3. H

  chiến lược kinh doanh 11/7 EURUSD SELL 1.17289-1.17300 SL 1.17500 TP 1.17000

  chiến lược kinh doanh 11/7 EURUSD SELL 1.17289-1.17300 SL 1.17500 TP 1.17000
Top