H
Reaction score
0

Tin nhắn hồ sơ Latest activity Các bài đăng Giới thiệu

  • chiến lược kinh doanh 11/7 GOLD BUY 1249.59-1250.00 SL 1248.05 TP 1255.86
    chiến lược kinh doanh 11/7 GBPUSD SELL 1.32567-1.32600 SL 1.32801 TP 1.32050
    chiến lược kinh doanh 11/7 EURUSD SELL 1.17289-1.17300 SL 1.17500 TP 1.17000
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top