VGX - Chiến lược giao dịch VÀNG - NGOẠI TỆ ( Update daily )

Thảo luận trong 'Chiến Lược Của Các Tổ Chức Tài Chính' bắt đầu bởi VGX_GoldFX, 27/6/13.

 1. VGX_GoldFX

  VGX_GoldFX VIP GROUP

  Lịch công bố sự kiện tài chính hôm nay 27/06
  --------------------------/

  Tin New Zealand:
  Lúc 5:45 công bố cán cân thương mại, chênh lệch về giá trị hàng hóa giữa nhập khẩu và xuất khẩu trong tháng báo cáo. Nhu cầu về xuất khẩu và tiền tệ có liên kết trực tiếp bởi vì doanh nghiệp nước ngoài phải mua đồng nội tệ để trả cho hàng xuất khẩu của quốc gia. Nhu cầu xuất khẩu cũng ảnh hưởng đến sản xuất và giá cả của các nhà sản xuất trong nước. Dự báo thặng dư tăng từ 157 triệu đô la New Zealand của kì báo cáo trước lên 412 triệu.
  Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch forex và vàng: Mạnh.

  Lúc 8:00 công bố chỉ số niềm tin kinh doanh do Ngân hàng trung ương NewZealand (ANZ) phát hành, dựa trên kết quả khảo sát từ 1500 doanh nghiệp để đánh giá mức độ tương đối về triển vọng kinh tế trong 12 tháng. Không có con số dự báo, số điểm của kì báo trước là 41.8.
  Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch forex và vàng: Mạnh.

  Tin Nhật:
  Lúc 11:30 công bố chỉ số hoạt động công nghiệp hàng tháng, thay đổi tổng giá trị mua hàng hóa, dịch vụ của các doanh nghiệp. Đây là chỉ số hàng đầu của sức khỏe nền kinh tế. Các doanh nghiệp phản ứng rất nhạy với các điều kiện thị trường, và những sự thay đổi trong chi tiêu của họ có thể sẽ là dấu hiệu đầu tiên của các hoạt động kinh tế trong tương lai, như thu nhập, thuê mua và đầu tư. Dự báo tăng từ -0.3% của kì báo trước lên 0.5%.
  Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch forex và vàng: Yếu.

  Tin Euro:
  Lúc 13:00 công bố chỉ số giá nhập khẩu hàng tháng của Đức, thay đổi trong giá hàng hóa nhập khẩu được mua từ trong nước. Chỉ số góp phần vào lạm phát doanh nghiệp và người tiêu dùng, đặc biệt là những người phụ thuộc nhiều vào hàng hóa nhập khẩu. Dự báo tăng từ -1.4% của kì báo trước lên -0.1%.
  Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch forex và vàng: Yếu.

  Lúc 14:55 công bố thay đổi số lượng người thất nghiệp của Đức trong tháng trước. Mặc dù thường được xem như là một chỉ số tụt hậu nhưng số lượng người thất nghiệp là một tín hiệu quan trọng về sức khỏe kinh tế tổng thể bởi vì chi tiêu tiêu dùng có liên quan với điều kiện thị trường lao động. Dự báo thay đổi giảm từ 21 ngàn người của kì báo trước xuống 7 ngàn.
  Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch forex và vàng: Trung bình.

  Lúc 15:00 công bố chỉ số cung ứng tiền tệ hàng năm của khu vực đồng Euro, thay đổi tổng lượng nội tệ trong lưu thông gửi vào ngân hàng. Dự báo giảm từ 3.2% của kì báo trước xuống 2.9%.
  Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch vàng và forex: Trung bình.

  Cùng giờ, công bố chỉ số vay nợ cá nhân hàng năm của khu vực đồng Euro, thay đổi tổng giá trị các khoản vay mới cấp cho người tiêu dùng và các doanh nghiệp tư nhân. Vay nợ và chi tiệu có sự tương quan tích cực vì người tiêu dùng và các doanh nghiệp có xu hướng tìm kiếm tín dụng khi họ thấy chi tiêu thoải mái và tự tin vào tình hình tài chính trong tương lai của họ. Dự báo tăng từ -0.9% của kì báo trước lên -0.8%.
  Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch vàng và forex: Yếu.

  Lúc 15:10 công bố chỉ số bán lẻ PMI, một chỉ số dựa trên quản lý mua hàng được khảo sát trong ngành công nghiệp bán lẻ của khoảng 1.000 quản lý thu mua ở Đức, Pháp và Ý, để đánh giá mức độ tương đối của các điều kiện kinh doanh bao gồm cả doanh số bán hàng, doanh thu, việc làm, giá cả, và hàng tồn kho. Đó là một chỉ số hàng đầu của tình hình kinh tế. Doanh nghiệp phản ứng nhanh chóng với điều kiện thị trường, và những thay đổi trong tình cảm của họ có thể là một tín hiệu đầu của hoạt động kinh tế trong tương lai chẳng hạn như chi tiêu, cho thuê và đầu tư. Nguồn không đưa ra số dự báo, chỉ số của kì báo trước là 46.8 điểm.
  Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch vàng và forex: Yếu.

  Tin Anh:
  Lúc 15:30, công bố tài khoản vãng lai, chênh lệch về giá trị giữa hàng hoá nhập khẩu và xuất khẩu, dịch vụ, thu nhập từ đầu tư và chuyển nhượng trong quý trước. Nó liên kết trực tiếp với nhu cầu tiền tệ. Thặng dư tăng cho thấy người nước ngoài đang mua nhiều hơn đồng nội tệ để thực hiện các giao dịch trong nước. Dự báo thâm hụt giảm từ -14.0 tỷ bảng của kì báo cáo trước xuống -11.9 tỷ.
  Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch vàng và forex: Mạnh.

  Công bố chỉ số GDP chính thức trong quý trước, thay đổi giá trị điều chỉnh lạm phát của tất cả các hàng hoá và dịch vụ được sản xuất bởi nền kinh tế, là thước đo rộng nhất của hoạt động kinh tế và đồng hồ đo sức khỏe của nền kinh tế. Dự báo không đổi, vẫn giữ nguyên tỉ lệ 0.3% của kì báo cáo trước.
  Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch vàng và forex: Trung bình.

  Công bố chỉ số đầu tư kinh doanh sửa đổi hàng quý, thay đổi tổng số vốn đầu tư được thực hiện bởi các doanh nghiệp và chính phủ. Đây là một chỉ số hàng đầu về sức khỏe nền kinh tế. Doanh nghiệp nhanh chóng thích nghi với những ảnh hưởng do tác động của thị trường, và những thay đổi trong mức độ đầu tư của họ có thể là một tín hiệu đầu tiên của hoạt động kinh tế trong tương lai chẳng hạn như tuyển dụng, chi tiêu và thu nhập. Dự báo không thay đổi, giữ nguyên tỷ lệ -0.4% của kỳ báo cáo cuối cùng.
  Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch forex và vàng: Yếu.

  Tin Euro:
  Phát hành đấu giá trái phiếu chính phủ 10 năm của Ý. Lợi nhuận được thiết lập bởi các nhà đầu tư thị trường trái phiếu, do đó chúng có thể được sử dụng để giải mã triển vọng của nhà đầu tư về lãi suất trong tương lai. Tỷ lệ hồ sơ dự thầu và hồ sơ được chấp nhận phản ánh tính thanh khoản thị trường trái phiếu, có thể được sử dụng để đánh giá sự tự tin của nhà đầu tư. Nguồn không đưa ra thời gian phát hành chính xác cho sự kiện này, và được liệt kê là "dự kiến" cho đến khi dữ liệu được phát hành. Nguồn không đưa ra số liệu dự báo, số liệu của kỳ đấu giá trước là 4,14I 1,4.
  Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch forex và vàng: Trung bình.

  Tin Mỹ:
  Lúc 19:30, một số tin tức sẽ được công bố:
  Công bố đơn xin trợ cấp thất nghiệp, số lượng người nộp đơn xin bảo hiểm thất nghiệp lần đầu tiên trong tuần qua. Mặc dù nó thường được xem như là một chỉ số tụt hậu, số lượng người thất nghiệp là một tín hiệu quan trọng của sức mạnh kinh tế tổng thể bởi vì chi tiêu của người tiêu dùng có liên quan với điều kiện thị trường việc làm. Dự báo thay đổi giảm từ 354 ngàn đơn của kỳ báo cáo trước xuống 347 ngàn.
  Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch forex và vàng: Mạnh.

  Công bố chỉ số giá tiêu dùng cá nhân lõi (core PCE) hàng tháng, mức độ thay đổi giá hàng hóa và dịch vụ của người tiêu dùng đã tiêu thụ, không bao gồm thực phẩm và năng lượng. Khác với chỉ số lõi CPI ở chỗ nó chỉ đo lường hàng hóa và dịch vụ chú trọng tới các cá nhân. Giá cả là trọng tâm theo dõi tổng chi tiêu cho 1 mặt hàng, nó cung cấp những hiểu biết quan trọng về hành vi người tiêu dùng. Nó được cho là 1 chỉ số yêu thích của Fed để đánh giá lạm phát. Dự báo thay đổi tăng từ 0.0% của kỳ báo cáo trước lên 0.1%.
  Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch forex và vàng: Trung bình.

  Công bố chỉ số chi tiêu cá nhân trong tháng, sự thay đổi trong lạm phát, giá trị điều chỉnh của tất cả các khoản chi tiêu tiêu dùng. Chi tiêu tiêu dùng là yếu tố chính tác động đến các hoạt động tổng thể của kinh tế, là đồng hồ đo quan trọng về sức khoẻ của nền kinh tế do sức mua của người tiêu dùng có sự tác động rất rộng lớn đến nền kinh tế. Dự báo thay đổi tăng từ - 0.2% của kỳ báo cáo trước lên 0.3%.
  Mức độ ảnh hưởng lên thị trường giao dịch vàng và forex: Trung bình.

  Công bố chỉ số thu nhập cá nhân, sự thay đổi trong tổng giá trị nguồn thu nhập của người tiêu dùng. Thu nhập có quan hệ với chi tiêu dùng. Thu nhập khả dụng của người tiêu dùng càng tăng thì khả năng tiêu dùng của họ cũng tăng. Dự báo thay đổi tăng từ 0.0% của kỳ báo cáo trước lên 0.2%.
  Mức độ ảnh hưởng lên thị trường giao dịch vàng và forex: Yếu.

  Lúc 21:00, Công bố số lượng nhà chờ bán, sự thay đổi về số lượng nhà đang chờ hoàn tất hợp đồng mua bán, ngoại trừ nhà đang xây dựng. Đây là chỉ số hàng đầu về đánh giá sức khoẻ của nền kinh tế vì việc bán nhà có tác động lan toả rộng. Ví dụ, các chủ sở hữu mới thực hiện việc sửa chữa, ngân hàng tài chính bán thế chấp và các nhà môi giới được trả tiền để thực thi các giao dịch. Dự báo thay đổi tăng từ 0.3% của kỳ báo cáo trước lên 1.1%.
  Mức độ ảnh hưởng lên thị trường giao dịch vàng và forex: Mạnh.

  Cùng giờ, Phát biểu của chủ tịch Ngân hàng dự trữ Liên bang vùng New York - William Dudley, nói về những lợi ích và giá trị của chính sách tiền tệ hiện tại của Fed tại Trung tâm Chính sách lưỡng Đảng, ở Washington DC. Các nhà đầu tư quan tâm đến những cam kết công khai của ông để nhận định những thay đổi chính sách tiền tệ trong tương lai.
  Mức độ ảnh hưởng lên thị trường giao dịch vàng và forex: Trung bình.

  Lúc 21:30 Phát biểu của thống đốc Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), thành viên của Ủy ban thị trường mở Liên bang (FOMC) - ông Jerome Powell, về lợi ích và giá trị của chính sách tiền tệ hiện tại của Fed tại Trung tâm chính sách lưỡng Đảng, Wahington DC. Các nhà đầu tư thường quan tâm đến những cam kết công khai của họ để dự đoán những thay đổi chính sách tiền tệ trong tương lai.
  Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch forex và vàng: Trung bình.

  Công bố thay đổi lượng dự trữ khí ga tự nhiên của Mỹ, mức độ thay đổi số lượng tồn trữ gas tự nhiên trong tuần qua tính theo đơn vị feet khối. Không có con số dự báo, con số của kì báo trước là 91 tỷ feet khối.
  Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch forex và vàng: Yếu.

  Tin Thụy Sĩ:
  Lúc 22:00 phát hành bản tin hằng quý của Ngân hàng quốc gia Thụy Sĩ (SNB). Có xu hướng tác động nhẹ vì có khá nhiều thông tin đánh giá chính sách tiền tệ đã được phát hành 2 tuần trước đó.
  Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch forex và vàng: Yếu.
  (*) Lịch công bố sự kiện nêu trên đã được chuyển đổi sang giờ Hà nội (GMT+7)
   
  Quan tâm nhiều
  học seo bởi LangTu, 12/9/19 lúc 09:11
  check lỗi google bởi LangTu, 12/9/19 lúc 23:20
  Bài viết mới
  link của Tien Luc bởi LangTu, 23/8/19 lúc 12:01
  link cao an bởi LangTu, 6/6/19 lúc 15:10
 2. VGX_GoldFX

  VGX_GoldFX VIP GROUP

  VGX - Chiến lược giao dịch Vàng hôm nay 27/06
  ---------------------------/

  Các chiến lược giao dịch ngắn hạn trong ngày :

  EUR/USD : Hiện tại đang ở mức 1.3022 - các dấu hiệu chỉ báo bóp giá và biến động trong biên độ nhỏ trong phiên Á . Kỳ vọng tăng điều chỉnh trong đầu phiên Âu rồi sẽ tiếp tục giảm .

  Sell limit 1.3060 - cắt lỗ 1.3080 - chốt lời 1.2960 ~ 1.2940

  GBP/USD : Hiện tại đang ở mức 1.5330 - các dấu hiệu chỉ báo tăng . Tuy nhiên , lực tăng không mạnh và vẫn đang trong Trend giảm . Chúng tôi kỳ vọng sẽ biến động theo chỉ số đồng USD .

  Sell limit 1.5360 ~ 1.5380 - cắt lỗ 1.5390 - chốt lời 1.5250

  XAU/USD ( GOLD ) : Hiện tại đang ở mức 1238 - các dấu hiệu chỉ báo tăng điều chỉnh ( mức độ điều chỉnh tương đối mạnh do kết hợp các động thái chốt lời của các nhà đầu tư lớn trên thị trường ) . Khuyến nghị nhà đầu tư nếu Buy lướt ngắn thì nên cắt lệnh tay và có Stop Loss tuyệt đối không treo lệnh .

  Sell limit 1242 ~ 1244 - cắt lỗ 1247 - chốt lời 1233 ~ 1226
   
 3. VGX_GoldFX

  VGX_GoldFX VIP GROUP

  Lịch công bố sự kiện tài chính 28/06/2013
  ------------------------/

  Tin New Zealand:
  Lúc 5:45 công bố chỉ số giấy phép xây dựng, thay đổi về số lượng giấy phép xây dựng mới được duyệt trong tháng. Đây là một thước đo hàng đầu của hoạt động xây dựng trong tương lai bởi vì có được giấy phép xây dựng là một trong những bước đầu tiên trong việc xây dựng một tòa nhà mới. Việc xây dựng là quan trọng bởi nó tạo ra một tác động lan tỏa rộng. Ví dụ, nhiều công ăn việc làm được tạo ra cho các công nhân xây dựng, nhà thầu phụ và thanh tra viên được thuê và các dịch vụ xây dựng khác nhau phát sinh trong quá trình xây dựng. Không có số dự báo, tỉ lệ của kì báo trước là 18.5%.
  Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch forex và vàng: Trung bình.

  Tin Anh:
  Lúc 6:01 công bố chỉ số niềm tin tiêu dùng do GfK phát hành, dựa trên khảo sát 2000 người tiêu dùng để đánh giá mức độ tương quan của các điều kiện kinh tế trong quá khứ và tương lai bao gồm cả tình hình tài chính cá nhân, môi trường kinh doanh và tình hình kinh tế nói chung. Dự báo tăng 1 điểm từ -22 điểm của kỳ báo cáo lần trước lên -21 điểm.
  Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch forex và vàng: Yếu.

  Tin Nhật:
  Lúc 6:15 công bố chỉ số quản lí sản xuất PMI, dựa trên khảo sát từ 300 nhà quản lí thu mua để đánh giá mức độ tương đối của các điều kiện kinh doanh bao gồm việc làm, sản xuất, đơn đặt hàng mới, giá cảm giao hàng nhà cung cấp và hàng tồn kho. Không có có số dự báo, số điểm của kì báo trước là 51.5 điểm.
  Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch forex và vàng: Yếu.

  Lúc 6:30 công bố một loạt các sự kiện:
  Công bố chỉ số chi tiêu hộ gia đình trong năm, thay đổi trong lạm phát - giá trị điều chỉnh của toàn bộ chi tiêu của người tiêu dùng. Chi tiêu tiêu dùng chiếm một phần lớn các hoạt động kinh tế tổng thể. Đó là một trong các thước đo quan trọng nhất của sức khỏe nền kinh tế khi sức mua của người tiêu dùng thay đổi. Dự báo không thay đổi so với tỉ lệ 1,5% của kì báo trước.
  Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch forex và vàng: Trung bình.

  Công bố chỉ số giá tiêu dùng lõi (core CPI) hàng năm vùng Tokyo, mức thay đổi giá hàng hoá, dịch vụ mua vào của người tiêu dùng ở Tokyo, không bao gồm thực phẩm tươi sống. Giá tiêu dùng chiếm một phần lớn của lạm phát tổng thể. Lạm phát là quan trọng để xác định giá trị tiền tệ bởi vì giá cả tăng cao, ngân hàng trung ương có nhiệm vụ tăng lãi suất để ngăn chặn lạm phát. Dự báo tăng từ 0.1% của kì báo cáo trước lên 0.2%.
  Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch forex và vàng: Trung bình.

  Công bố chỉ số giá tiêu dùng lõi (core CPI) hàng năm của quốc gia, mức thay đổi giá hàng hoá, dịch vụ mua của người tiêu dùng, không bao gồm thực phẩm tươi sống. Dữ liệu này tuy thu hút được nhiều sự chú ý phương tiện truyền thông, nhưng có xu hướng bị lu mờ bởi chỉ số giá tiêu dùng vùng Tokyo, dữ liệu được phát hành một tháng trước đó. Dự báo tăng từ -0.4% của kỳ báo cáo cuối cùng lên 0.0%.
  Mức độ ảnh hưởng lên thị trường giao dịch vàng và forex: Yếu.

  Công bố tỷ lệ thất nghiệp, tỷ lệ phần trăm của tổng lao động thất nghiệp và số lao động đang đang tích cực tìm việc làm trong tháng trước đó. Có xu hướng tác động đến dữ liệu việc làm từ các quốc gia khác bởi vì nền kinh tế Nhật Bản phụ thuộc nhiều vào lĩnh vực công nghiệp hơn so với chi tiêu cá nhân. Dự báo giảm 0.1% từ mức 4.1% của kì báo trước xuống 4.0%.
  Mức độ ảnh hưởng lên thị trường giao dịch vàng và forex: Yếu.

  Lúc 6:50 công bố chỉ số sản lượng công nghiệp sơ bộ hàng tháng, mức độ thay đổi trong lạm phát tổng thể – giá trị điều chỉnh của tổng sản lượng sản xuất bởi các nhà sản xuất, hầm mỏ, và các tiện ích. Đây là một chỉ số hàng đầu về sức khỏe kinh tế. Sản xuất phản ứng một cách nhanh chóng theo chu kỳ kinh doanh và luôn tương quan với điều kiện của người tiêu dùng như mức độ việc làm và thu nhập. Dự báo giảm từ 1.7% của kì báo cáo trước xuống 0.2%.
  Mức độ ảnh hưởng lên thị trường giao dịch vàng và forex: Trung bình.

  Cùng giờ, công bố chỉ số doanh thu bán lẻ trong năm, thay đổi tổng giá trị doanh thu tại thị trường bán lẻ, là thước đo chủ yếu của chi tiêu tiêu dùng, chiếm phần lớn các hoạt động kinh tế tổng thể. Dự báo tăng từ -0.2% của kì báo trước lên 0.1%.
  Mức độ ảnh hưởng lên thị trường giao dịch vàng và forex: Trung bình.

  Tin Úc:
  Lúc 8:30 công bố chỉ số tín dụng khu vực tư nhân của tháng, mức thay đổi tổng giá trị tín dụng mới cấp cho người tiêu dùng và các doanh nghiệp. Vay và chi tiêu có mối tương quan tích cực. Người tiêu dùng và các doanh nghiệp có xu hướng tìm kiếm tín dụng khi họ tự tin ở vị trí tài chính của họ trong tương lai và cảm thấy thoải mái chi tiêu tiền bạc. Không có con số dự báo, tỷ lệ của kì báo trước là 0.3%.
  Mức độ ảnh hưởng lên thị trường giao dịch vàng và forex: Trung bình.

  Tin Nhật:
  Lúc 12:00 công bố chỉ số nhà mới khởi công hàng năm, mức độ thay đổi về số lượng của các tòa nhà dân cư mới bắt đầu xây dựng. Đó là một chỉ số hàng đầu về sức khỏe kinh tế bởi vì xây dựng công trình sản xuất tác động lan tỏa rộng. Ví dụ, công việc được tạo ra cho các công nhân xây dựng, nhà thầu phụ và thanh tra viên được thuê, và các dịch vụ xây dựng khác nhau được mua bởi người xây dựng. Dự báo tăng từ 5.8% của kì báo trước lên 6.3%.
  Mức độ ảnh hưởng lên thị trường giao dịch vàng và forex: Yếu.

  Tin Euro:
  Lúc 13:00 công bố chỉ số doanh thu bán lẻ hàng tháng của Đức, mức độ thay đổi tổng doanh thu bán hàng ở cấp độ bán lẻ, không bao gồm ngành ô tô và trạm xăng dầu. Đây là thước đo chính của chi tiêu tiêu dùng, chiếm phần lớn các hoạt động kinh tế tổng thể. Dự báo tăng từ -0.4% của kì báo trước lên 0.4%.
  Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch forex và vàng: Trung bình.

  Tin Anh:
  Lúc 13:00, công bố chỉ số giá bán nhà toàn quốc trong tháng, thay đổi giá bán nhà với các khoản hỗ trợ thế chấp trên toàn quốc. Đây là một chỉ số hàng đầu của ngành công nghiệp nhà ở vì giá nhà tăng cao thu hút các nhà đầu tư và thúc đẩy hoạt động của ngành công nghiệp. Dự báo giữ nguyên tỷ lệ của kỳ báo cáo cuối cùng là 0.4%.
  Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch forex và vàng: Trung bình.

  Tin Euro:
  Trong ngày, công bố chỉ số giá tiêu dùng sơ bộ (Prelim CPI) hàng tháng của Đức, chỉ số đo lường mức độ thay đổi trong giá cả của hàng hoá, dịch vụ của người tiêu dùng mua vào.Giá tiêu dùng chiếm một phần lớn của lạm phát tổng thể. Lạm phát là yếu tố quan trọng để xác định giá trị tiền tệ bởi vì giá cả tăng cao, ngân hàng trung ương phải có chính sách lãi suất phù hợp để ngăn chặn lạm phát. Dự báo giảm từ 0,4% của kỳ báo cáo cuối cùng xuống 0,0%.
  Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch forex và vàng: Trung bình.

  Lúc 13:45 công bố chỉ số chi tiêu tiêu dùng của Pháp, Chỉ số đo lường mức độ thay đổi trong giá trị điều chỉnh lạm phát của tất cả các chi tiêu hàng hóa của người tiêu dùng, thước đo chính về chi tiêu tiêu dùng, chiếm phần lớn các hoạt động kinh tế nói chung. Dự báo tăng từ -0.3% của kỳ báo cáo cuối cùng lên 0.0%.
  Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch forex và vàng: Trung bình.

  Tin Thụy Sĩ:
  Lúc 14:00, công bố chỉ số Kinh tế KOF, một chỉ số dựa trên sự kết hợp của 12 chỉ tiêu kinh tế liên quan đến sự tự tin, ngân hàng, sản xuất, đơn đặt hàng mới, niềm tin của người tiêu dùng và nhà ở. Dự báo tăng từ 1.10 điểm của kỳ báo cáo trước lên 1.21 điểm.
  Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch forex và vàng: Trung bình.

  Tin Anh:
  Lúc 15:30, công bố chỉ số dịch vụ, chỉ số đo lường mức độ thay đổi của toàn bộ tổng giá trị gia tăng của lĩnh vực dịch vụ của chính phủ và tư nhân. Dự báo giảm từ 0,6% của kỳ báo cáo cuối cùng xuống 0,2%.
  Mức độ ảnh hưởng lên thị trường giao dịch forex và vàng: Yếu.

  Tin Euro:
  Lúc 16:00 công bố Chỉ số giá tiêu dùng sơ bộ (Prelim CPI) trong tháng của Ý,chỉ số đo lường mức độ thay đổi trong giá cả của hàng hoá, dịch vụ của người tiêu dùng mua vào. Dự báo không thay đổi so với tỷ lệ 0,1% của kỳ báo cáo trước.
  Mức độ ảnh hưởng lên thị trường giao dịch vàng và forex: Yếu.

  Hôm nay tiếp tục ngày làm việc thứ 2 của Hội nghị thượng đỉnh kinh tế EU tại Brussel, Bỉ về một loạt các vấn đề kinh tế toàn cầu, trong đó tập trung giám sát ngân hàng và việc làm.
  Mức độ ảnh hưởng lên thị trường giao dịch vàng và forex: Trung bình.

  Tin Mỹ:
  Lúc 19:00, phát biểu của Thành viện hội đồng Thống đốc Cục dự trữ Liên bang – Jemery Stein, về chính sách tiền tệ tại Hội đồng quan hệ đối ngoại ở New York. Các thành viên của FOMC bỏ phiếu về mức lãi suất chủ chốt của quốc gia và những cam kết công khai của họ thường đượccác thương nhân sử dụng để dự đoán chính sách tiền tệ trong tương lai.
  Mức độ ảnh hưởng lên thị trường giao dịch vàng và forex: Trung bình.

  Tin Canada:
  Lúc 19:30, phát hành một số các tin tức:
  Công bố Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của tháng, mức độ thay đổi trong lạm phát - giá trị điều chỉnh của tất cả các hàng hoá và dịch vụ được sản xuất ra bởi nền kinh tế. Là chỉ số đo lường một cách tổng thể nhất hoạt động của nền kinh tế và là chỉ báo hàng đầu cho biết sức khỏe của nền kinh tế. Dự báo giảm từ 0.2% của kỳ báo cáo cuối cùng xuống 0.1%.
  Mức độ ảnh hưởng lên thị trường giao dịch vàng và forex: Mạnh.

  Công bố chỉ số giá thu mua nguyên liệu thô (RMPI) của tháng, mức độ thay đổi giá nguyên liệu thô được mua bởi các nhà sản xuất. Đó là một chỉ số hàng đầu của lạm phát tiêu dùng khi các nhà sản xuất phải trả thêm tiền đối với hàng hóa, chi phí càng cao hơn thì thường được tính vào giá thành cho người tiêu dùng. Dự báo thay đổi tăng từ -2.2% của kỳ báo cáo trước lên 0.5%.
  Mức độ ảnh hưởng lên thị trường giao dịch vàng và forex: Trung bình.

  Công bố chỉ số giá sản phẩm công nghiệp (IPPI) hàng tháng, chỉ số đo lường mức độ thay đổi trong giá hàng hóa bán ra từ nhà sản xuất, chỉ bao gồm những hàng hóa sản xuất trong nước. Dự báo tăng từ - 0,8% của kỳ báo cáo cuối cùng lên 0,7%.
  Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch forex và vàng: Yếu.

  Tin Mỹ:
  Lúc 20:45, công bố chỉ số thu mua (PMI) của Chicago, chỉ số đo lường dựa trên khảo sát của khoảng 200 nhà quản lý thu mua ở Chicago được yêu cầu để đánh giá mức độ tương quan các điều kiện kinh doanh bao gồm việc làm, sản xuất, đơn đặt hàng mới, giá cả, giao hàng nhà cung cấp và hàng tồn kho. Dự báo thay đổi giảm từ 58,7 điểm của kỳ báo cáo trước xuống 55,5 điểm.
  Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch forex và vàng: Trung bình.

  Lúc 20:55, công bố chỉ số Niềm tin tiêu dùng (sửa đổi) của Đại học Michigan, dựa trên khảo sát của khoảng 500 người tiêu dùng được yêu cầu trả lời để đánh giá mức độ tương quan của các điều kiện kinh tế hiện tại và tương lai. Dự báo tăng từ 82,7 điểm của kỳ báo cáo trước lên 83,1 điểm.
  Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch forex và vàng: Trung bình.

  Công bố chỉ số lạm phát kỳ vọng (sửa đổi) của ĐH Michigan, tỷ lệ phần trăm người tiêu dùng kỳ vọng vào sự thay đổi giá cả hàng hóa và dịch vụ trong vòng 12 tháng tới, thông qua khảo sát của khoảng 500 người tiêu dùng. Nguồn không đưa ra số liệu dự báo, tỷ lệ của kỳ báo cáo cuối cùng là 3,2%.
  Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch forex và vàng: Yếu.
  (*) Lịch công bố sự kiện nêu trên đã được chuyển đổi sang giờ Hà nội (GMT+7)
   
 4. VGX_GoldFX

  VGX_GoldFX VIP GROUP

  Forex Yard-Chiến lược giao dịch vàng hôm nay 28/06
  -----------------------/
  Pivot: 1225

  Chiến lược chính: Bán dưới 1225 mục tiêu về 1195 - 1173 hay xa hơn.

  Chiến lược phụ: Mua trên 1225 mục tiêu về 1244 - 1271.

  Nhận định: RSI phá vỡ xu hướng tăng.

  Các mức hỗ trợ kỹ thuật

  Mức kháng cự: 1271 - 1244 - 1225

  Giá hiện tại: 1201.4

  Mức hỗ trợ: 1195 - 1173 - 1150

  [​IMG]
   
  Chỉnh sửa cuối: 28/6/13
 5. VGX_GoldFX

  VGX_GoldFX VIP GROUP

  Chiến lược giao dịch EUR/USD hôm nay 28/06
  ----------------------------------------/
  Mô hình trên biểu đồ này thật tuyệt vời! Cặp EUR/USD vừa bật lại tăng lên từ mức 1.3000 xấp xỉ mức hồi quy 61.8% trên biểu đồ 4H. Mô hình phân kỳ giá tăng thật quá hấp dẫn! Nhưng nếu cặp tiền dừng lại dưới mức hỗ trợ gần đây thì hãy cẩn trọng nếu có ý định hướng đến vùng 1.3400 .

  [​IMG]
   
 6. VGX_GoldFX

  VGX_GoldFX VIP GROUP

  Lịch công bố sự kiện tài chính hôm nay 01/07
  --------------------------------------------------/
  Tin Úc:
  Lúc 06:30, công bố chỉ số sản xuất do Tập đoàn Công nghiệp Úc (AIG) phát hành, dựa trên khảo sát của khoảng 200 nhà sản xuất nhằm đánh giá mức độ tương đối các điều kiện kinh doanh bao gồm cả việc làm, sản xuất, đơn đặt hàng mới, giá cả, giao hàng nhà cung cấp và hàng tồn kho, không có số liệu dự báo, số liệu của kỳ báo cáo trước là 43,8 điểm.
  Mức độ ảnh hưởng lên thị trường giao dịch vàng và forex: Yếu.

  Tin Mỹ:
  Lúc 06:30, Bài nói chuyện về tiêu đề " Những thách đố kinh tế" của bộ trưởng tài chính Jack Lew tại Liên hoan những ý tưởng Aspen. Qua phát biểu của ông, các nhà đầu tư thường sử dụng để sớm nhận biết những tín hiệu trong các thay đổi chính sách kinh tế.
  Mức độ ảnh hưởng lên thị trường giao dịch vàng và forex: Trung bình.

  Tin Nhật:
  Lúc 06:50, công bố chỉ số sản xuất Tankan, được xây dựng thông qua việc khảo sát của khoảng 1.200 nhà sản xuất lớn, bao gồm cả các ngành sản xuất công nghiệp, để đánh giá mức độ tương đối các điều kiện kinh doanh nói chung. Dự báo tăng 5 điểm, từ -8 điểm của kỳ báo cáo trước lên 3 điểm.
  Mức độ ảnh hưởng lên thị trường giao dịch vàng và forex: Trung bình.

  Cùng giờ, công bố chỉ số phi sản xuất Tankan, chỉ số phổ biến dựa trên khảo sát các doanh nghiệp lớn,;được xây dựng thông qua việc khảo sát của khoảng 1.200 doanh nghiệp lớn, không bao gồm các ngành sản xuất công nghiệp, để đánh giá mức độ tương đối các điều kiện kinh doanh nói chung. Dự báo tăng 6 điểm, từ 6 điểm của kỳ báo cáo trước lên 12 điểm.
  Mức độ ảnh hưởng lên thị trường giao dịch vàng và forex: Trung bình.

  Tin Úc:
  Lúc 07:30, công bố chỉ số đo lường lạm phát hàng tháng do Viện nghiên cứu Melbourne (MI) phát hành, mức độ thay đổi trong giá cả của hàng hoá, dịch vụ được mua vào từ người tiêu dùng, nguồn không đưa ra con số dự báo, tỷ lệ của kỳ báo cáo lần trước là 0,2%.
  Mức độ ảnh hưởng lên thị trường giao dịch vàng và forex: Yếu.

  Tin Trung quốc:
  Lúc 08:00, công bố chỉ số quản lý sản xuất PMI, được xây dựng trên cơ sở khảo sát khoảng 3000 nhà quản lý mua hàng nhằm đánh giá mức độ tương đối các điều kiện kinh doanh bao gồm việc làm, sản xuất, đơn đặt hàng mới, giá cả, giao hàng nhà cung cấp và hàng tồn kho. Dự báo giảm 0,7 điểm từ 50.8 điểm của kỳ báo cáo trước xuống 50,1 điểm.
  Mức độ ảnh hưởng lên thị trường giao dịch vàng và forex: Mạnh.

  Lúc 08:45, công bố chỉ số quản lý sản xuất PMI chính thức do Ngân hàng Hongkong và Thương hải (HSBC) phát hành, mức độ thay đổi của một chỉ số dựa trên số liệu khảo sát của khoảng 430 nhà quản lý ngành công nghiệp sản xuất nhằm đánh giá mức độ tương đối của điều kiện kinh doanh bao gồm việc làm, sản xuất, đơn đặt hàng mới, giá cả, giao hàng nhà cung cấp và hàng tồn kho. Chỉ số được phát hành hàng tháng, vào ngày làm việc đầu tiên sau khi tháng kết thúc. Dự báo không thay đổi, giữ nguyên 48,3 điểm của kỳ báo cáo trước.
  Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch forex và vàng: Trung bình.

  Tin Úc:
  Lúc 13:30, công bố chỉ số giá hàng xuất khẩu trong năm. Chỉ số giá được tính trung bình của các mặt hàng xuất khẩu chính của quốc gia được lấy mẫu và sau đó so sánh với mẫu cùng kỳ trước đó. Đây là một chỉ số hàng đầu của cán cân thương mại của quốc gia với các nước khác vì giá cả hàng hóa tăng cao, thu nhập xuất khẩu tăng. Hàng hóa của Úc chiếm hớn 50% kim ngạch xuất khẩu. Không có số liệu dự báo, tỷ lệ của kỳ báo cáo trước là -8,6%.
  Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch forex và vàng: Yếu.

  Tin Euro:
  Lúc 14:15, công bố chỉ số quản lý thu mua sản xuất PMI của Tây ban nha, dựa trên khảo sát của khoảng 400 nhà quản lý mua hàng để đánh giá mức độ tương đối các điều kiện kinh doanh bao gồm cả việc làm, sản xuất, đơn đặt hàng mới, giá cả, giao hàng nhà cung cấp và hàng tồn kho, dự báo thay đổi tăng từ 48,1 điểm của kỳ trước lên 48,9 điểm.
  Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch forex và vàng: Trung bình.

  Lúc 14:45, công bố chỉ số quản lý sản xuất PMI của Italy, dựa trên khảo sát của khoảng 450 nhà quản lý mua hàng để đánh giá mức độ tương đối các điều kiện kinh doanh bao gồm cả việc làm, sản xuất, đơn đặt hàng mới, giá cả, giao hàng nhà cung cấp và hàng tồn kho, dự báo thay đổi tăng từ 44,5 điểm của kỳ trước lên 44,9 điểm.
  Mức độ ảnh hưởng lên thị trường giao dịch forex và vàng: Trung bình.

  Lúc 15:00, công bố chỉ số quản lý thu mua sản xuất PMI chính thức của khu vực đồng Euro, dựa trên khảo sát của khoảng 3000 nhà quản lý mua hàng để đánh giá mức độ tương đối các điều kiện kinh doanh bao gồm cả việc làm, sản xuất, đơn đặt hàng mới, giá cả, giao hàng nhà cung cấp và hàng tồn kho. Dự báo thay đổi tăng từ 47,3 điểm của kỳ báo cáo trước lên 47,8 điểm.
  Mức độ ảnh hưởng lên thị trường giao dịch forex và vàng: Yếu.

  Lúc 15:00, công bố tỷ lệ thất nghiệp trong tháng của Ý, tỷ lệ phần trăm của tổng số người thất nghiệp và những người đang tích cực tìm kiếm việc làm việc trong tháng trước đó, dự báo tăng từ 12,0% của kỳ báo cáo trước lên 12,1%.
  Mức độ ảnh hưởng lên thị trường giao dịch vàng và forex: Yếu.

  Tin Thụy sĩ:
  Lúc 14:30, công bố chỉ số quản lý sản xuất PMI do hiệp hội quản lý Nguyên vật liệu Thụy sĩ (SVME) phát hành, dựa trên khảo sát của khoảng 200 nhà quản lý mua hàng để đánh giá mức độ tương đối các điều kiện kinh doanh bao gồm cả việc làm, sản xuất, đơn đặt hàng mới, giá cả, giao hàng nhà cung cấp và hàng tồn kho. Dự báo thay đổi tăng từ 52,2 điểm của kỳ trước lên 52,5 điểm.
  Mức độ ảnh hưởng lên thị trường giao dịch vàng và forex: Trung bình.

  Tin Anh:
  Lúc 15:30, một loạt sự kiện được phát hành:
  Công bố chỉ số quản lý sản xuất PMI, dựa trên khảo sát của khoảng 600 nhà quản lý mua hàng để đánh giá mức độ tương đối các điều kiện kinh doanh bao gồm cả việc làm, sản xuất, đơn đặt hàng mới, giá cả, giao hàng nhà cung cấp và hàng tồn kho, dự báo không thay đổi, giữ nguyên 51,3 điểm của kỳ báo cáo trước.
  Mức độ ảnh hưởng lên thị trường giao dịch vàng và forex: Mạnh.

  Công bố chỉ số cho vay ròng cá nhân hàng tháng, thay đổi tổng giá trị tín dụng mới phát hành cho người tiêu dùng. Chỉ số đo lường tương quan giữa chi tiêu và niềm tin tiêu dùng. Mức nợ tăng cao là một dấu hiệu mà người cho vay cảm thấy thoải mái và người tiêu dùng tin tưởng ở khả năng tài chính của họ và mong muốn chi tiêu tiền bạc, dự báo không thay đổi so với giá trị 1,4 tỷ bảng Anh của kỳ báo cáo trước.
  Mức độ ảnh hưởng lên thị trường giao dịch vàng và forex: Trung bình.

  Công bố chỉ số cung tiền trong tháng, thay đổi tổng sản lượng nội tệ trong lưu thông và gửi vào ngân hàng, dự báo giảm từ 0,3% của báo cáo kỳ trước xuống 0,0%.
  Mức độ ảnh hưởng lên thị trường giao dịch vàng và forex: Yếu.

  Công bố số đơn thế chấp mua nhà trả góp được chấp thuận mua nhà trả góp trong tháng trước đó, dự báo tăng từ 54 ngàn đơn của kỳ báo cáo trước lên 56 ngàn.
  Mức độ ảnh hưởng lên thị trường giao dịch vàng và forex: Yếu.

  Lúc 16:00, Công bố chỉ số giá tiêu dùng ước tính (Flash CPI) trong năm của khu vực sử dụng đồng euro, mức độ thay đổi giá cả của hàng hoá, dịch vụ mua vào của người tiêu dùng. Dự báo tăng từ 1,4% của kỳ báo cáo trước lên 1,6%.
  Mức độ ảnh hưởng lên thị trường giao dịch forex và vàng: Trung bình.

  Công bố tỷ lệ thất nghiệp của toàn bộ khu vực sử dụng đồng euro, tỷ lệ phần trăm của tổng số người thất nghiệp và những người đang tích cực tìm việc làm việc trong tháng trước đó, dự báo tăng từ 12,2% của kỳ báo cáo trước lên 12,3%.
  Mức độ ảnh hưởng lên thị trường giao dịch forex và vàng: Trung bình.

  Tin Mỹ:
  Lúc 20:00, công bố chỉ số quản lý sản xuất chính thức (Final PMI), dựa trên khảo sát khoảng 600 nhà quản lý thu mua để đánh giá mức độ tương đối của các điều kiện kinh doanh bao gồm cả việc làm, sản xuất, đơn đặt hàng mới, giá cả, giao hàng nhà cung cấp và hàng tồn kho. Dự báo tăng từ 52,2 điểm của kỳ báo cáo trước lên 52,4 điểm.
  Mức độ ảnh hưởng lên thị trường giao dịch forex và vàng: Yếu.

  Lúc 21:00, phát hành các sự kiện:
  Công bố chỉ số quản lý sản xuất PMI do Viện quản lý nguồn cung (ISM) phát hành, dựa trên khảo sát của khoảng 400 nhà quản lý mua hàng để đánh giá mức độ tương đối các điều kiện kinh doanh bao gồm cả việc làm, sản xuất, đơn đặt hàng mới, giá cả, giao hàng nhà cung cấp và hàng tồn kho. Dự báo thay đổi tăng từ 49,0 điểm của kỳ báo cáo trước lên 50,6 điểm.
  Mức độ ảnh hưởng lên thị trường giao dịch forex và vàng: Mạnh.

  Công bố chỉ số chi phí xây dựng của tháng, mức độ thay đổi trong tổng số tiền chi tiêu vào các dự án xây dựng. Dự báo tăng từ 0,4% của kỳ báo cáo cuối cùng lên 0,6%.
  Mức độ ảnh hưởng lên thị trường giao dịch forex và vàng: Yếu.

  Công bố chỉ số giá sản xuất do Viện quản lý nguồn cung (ISM) phát hành, dựa trên khảo sát của khoảng 400 nhà quản lý mua hàng để đánh giá mức độ tương đối của giá thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ. Dự báo tăng từ 49,5 điểm của kỳ báo cáo trước lên 50,5 điểm.
  Mức độ ảnh hưởng lên thị trường giao dịch forex và vàng: Yếu.
   
 7. VGX_GoldFX

  VGX_GoldFX VIP GROUP

  Forex Yard-Chiến lược giao dịch vàng hôm nay 01/07
  -----------------------------------------/
  Pivot: 1205

  Chiến lược chính: Mua trên 1205 mục tiêu về 1244 - 1271 hay xa hơn.

  Chiến lược phụ: Bán dưới 1205 mục tiêu về 1180 - 1150.

  Nhận định: RSI chỉ báo tăng.

  Các mức hỗ trợ kỹ thuật

  Mức kháng cự: 1288 - 1271 - 1244

  Giá hiện tại: 1238.1

  Mức hỗ trợ: 1205 - 1180 - 1150
  [​IMG]
   
 8. VGX_GoldFX

  VGX_GoldFX VIP GROUP

  Forex Yard-Chiến lược giao dịch AUD/USD hôm nay 01/07
  --------------------------------------/

  Pivot: 0.921

  Chiến lược chính: Bán dưới 0.921 mục tiêu về 1.91 - 0.905 hay xa hơn.

  Chiến lược phụ: Mua trên 0.921 mục tiêu về 0.929 - 0.9345.

  Nhận định: Xu hướng giảm.

  Các mức hỗ trợ kỹ thuật

  Mức kháng cự: 0.9345 - 0.929 - 0.921

  Giá hiện tại: 0.91324

  Mức hỗ trợ: 0.91 - 0.905 - 0.9
  [​IMG]
   
 9. VGX_GoldFX

  VGX_GoldFX VIP GROUP

  Lịch công bố sự kiện tài chính hôm nay 01/07
  ----------------------/

  Tin Úc:
  Lúc 06:30, công bố chỉ số sản xuất do Tập đoàn Công nghiệp Úc (AIG) phát hành, dựa trên khảo sát của khoảng 200 nhà sản xuất nhằm đánh giá mức độ tương đối các điều kiện kinh doanh bao gồm cả việc làm, sản xuất, đơn đặt hàng mới, giá cả, giao hàng nhà cung cấp và hàng tồn kho, không có số liệu dự báo, số liệu của kỳ báo cáo trước là 43,8 điểm.
  Mức độ ảnh hưởng lên thị trường giao dịch vàng và forex: Yếu.

  Tin Mỹ:
  Lúc 06:30, Bài nói chuyện về tiêu đề " Những thách đố kinh tế" của bộ trưởng tài chính Jack Lew tại Liên hoan những ý tưởng Aspen. Qua phát biểu của ông, các nhà đầu tư thường sử dụng để sớm nhận biết những tín hiệu trong các thay đổi chính sách kinh tế.
  Mức độ ảnh hưởng lên thị trường giao dịch vàng và forex: Trung bình.

  Tin Nhật:
  Lúc 06:50, công bố chỉ số sản xuất Tankan, được xây dựng thông qua việc khảo sát của khoảng 1.200 nhà sản xuất lớn, bao gồm cả các ngành sản xuất công nghiệp, để đánh giá mức độ tương đối các điều kiện kinh doanh nói chung. Dự báo tăng 5 điểm, từ -8 điểm của kỳ báo cáo trước lên 3 điểm.
  Mức độ ảnh hưởng lên thị trường giao dịch vàng và forex: Trung bình.

  Cùng giờ, công bố chỉ số phi sản xuất Tankan, chỉ số phổ biến dựa trên khảo sát các doanh nghiệp lớn,;được xây dựng thông qua việc khảo sát của khoảng 1.200 doanh nghiệp lớn, không bao gồm các ngành sản xuất công nghiệp, để đánh giá mức độ tương đối các điều kiện kinh doanh nói chung. Dự báo tăng 6 điểm, từ 6 điểm của kỳ báo cáo trước lên 12 điểm.
  Mức độ ảnh hưởng lên thị trường giao dịch vàng và forex: Trung bình.

  Tin Úc:
  Lúc 07:30, công bố chỉ số đo lường lạm phát hàng tháng do Viện nghiên cứu Melbourne (MI) phát hành, mức độ thay đổi trong giá cả của hàng hoá, dịch vụ được mua vào từ người tiêu dùng, nguồn không đưa ra con số dự báo, tỷ lệ của kỳ báo cáo lần trước là 0,2%.
  Mức độ ảnh hưởng lên thị trường giao dịch vàng và forex: Yếu.

  Tin Trung quốc:
  Lúc 08:00, công bố chỉ số quản lý sản xuất PMI, được xây dựng trên cơ sở khảo sát khoảng 3000 nhà quản lý mua hàng nhằm đánh giá mức độ tương đối các điều kiện kinh doanh bao gồm việc làm, sản xuất, đơn đặt hàng mới, giá cả, giao hàng nhà cung cấp và hàng tồn kho. Dự báo giảm 0,7 điểm từ 50.8 điểm của kỳ báo cáo trước xuống 50,1 điểm.
  Mức độ ảnh hưởng lên thị trường giao dịch vàng và forex: Mạnh.

  Lúc 08:45, công bố chỉ số quản lý sản xuất PMI chính thức do Ngân hàng Hongkong và Thương hải (HSBC) phát hành, mức độ thay đổi của một chỉ số dựa trên số liệu khảo sát của khoảng 430 nhà quản lý ngành công nghiệp sản xuất nhằm đánh giá mức độ tương đối của điều kiện kinh doanh bao gồm việc làm, sản xuất, đơn đặt hàng mới, giá cả, giao hàng nhà cung cấp và hàng tồn kho. Chỉ số được phát hành hàng tháng, vào ngày làm việc đầu tiên sau khi tháng kết thúc. Dự báo không thay đổi, giữ nguyên 48,3 điểm của kỳ báo cáo trước.
  Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch forex và vàng: Trung bình.

  Tin Úc:
  Lúc 13:30, công bố chỉ số giá hàng xuất khẩu trong năm. Chỉ số giá được tính trung bình của các mặt hàng xuất khẩu chính của quốc gia được lấy mẫu và sau đó so sánh với mẫu cùng kỳ trước đó. Đây là một chỉ số hàng đầu của cán cân thương mại của quốc gia với các nước khác vì giá cả hàng hóa tăng cao, thu nhập xuất khẩu tăng. Hàng hóa của Úc chiếm hớn 50% kim ngạch xuất khẩu. Không có số liệu dự báo, tỷ lệ của kỳ báo cáo trước là -8,6%.
  Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch forex và vàng: Yếu.

  Tin Euro:
  Lúc 14:15, công bố chỉ số quản lý thu mua sản xuất PMI của Tây ban nha, dựa trên khảo sát của khoảng 400 nhà quản lý mua hàng để đánh giá mức độ tương đối các điều kiện kinh doanh bao gồm cả việc làm, sản xuất, đơn đặt hàng mới, giá cả, giao hàng nhà cung cấp và hàng tồn kho, dự báo thay đổi tăng từ 48,1 điểm của kỳ trước lên 48,9 điểm.
  Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch forex và vàng: Trung bình.

  Lúc 14:45, công bố chỉ số quản lý sản xuất PMI của Italy, dựa trên khảo sát của khoảng 450 nhà quản lý mua hàng để đánh giá mức độ tương đối các điều kiện kinh doanh bao gồm cả việc làm, sản xuất, đơn đặt hàng mới, giá cả, giao hàng nhà cung cấp và hàng tồn kho, dự báo thay đổi tăng từ 44,5 điểm của kỳ trước lên 44,9 điểm.
  Mức độ ảnh hưởng lên thị trường giao dịch forex và vàng: Trung bình.

  Lúc 15:00, công bố chỉ số quản lý thu mua sản xuất PMI chính thức của khu vực đồng Euro, dựa trên khảo sát của khoảng 3000 nhà quản lý mua hàng để đánh giá mức độ tương đối các điều kiện kinh doanh bao gồm cả việc làm, sản xuất, đơn đặt hàng mới, giá cả, giao hàng nhà cung cấp và hàng tồn kho. Dự báo thay đổi tăng từ 47,3 điểm của kỳ báo cáo trước lên 47,8 điểm.
  Mức độ ảnh hưởng lên thị trường giao dịch forex và vàng: Yếu.

  Lúc 15:00, công bố tỷ lệ thất nghiệp trong tháng của Ý, tỷ lệ phần trăm của tổng số người thất nghiệp và những người đang tích cực tìm kiếm việc làm việc trong tháng trước đó, dự báo tăng từ 12,0% của kỳ báo cáo trước lên 12,1%.
  Mức độ ảnh hưởng lên thị trường giao dịch vàng và forex: Yếu.

  Tin Thụy sĩ:
  Lúc 14:30, công bố chỉ số quản lý sản xuất PMI do hiệp hội quản lý Nguyên vật liệu Thụy sĩ (SVME) phát hành, dựa trên khảo sát của khoảng 200 nhà quản lý mua hàng để đánh giá mức độ tương đối các điều kiện kinh doanh bao gồm cả việc làm, sản xuất, đơn đặt hàng mới, giá cả, giao hàng nhà cung cấp và hàng tồn kho. Dự báo thay đổi tăng từ 52,2 điểm của kỳ trước lên 52,5 điểm.
  Mức độ ảnh hưởng lên thị trường giao dịch vàng và forex: Trung bình.

  Tin Anh:
  Lúc 15:30, một loạt sự kiện được phát hành:
  Công bố chỉ số quản lý sản xuất PMI, dựa trên khảo sát của khoảng 600 nhà quản lý mua hàng để đánh giá mức độ tương đối các điều kiện kinh doanh bao gồm cả việc làm, sản xuất, đơn đặt hàng mới, giá cả, giao hàng nhà cung cấp và hàng tồn kho, dự báo không thay đổi, giữ nguyên 51,3 điểm của kỳ báo cáo trước.
  Mức độ ảnh hưởng lên thị trường giao dịch vàng và forex: Mạnh.

  Công bố chỉ số cho vay ròng cá nhân hàng tháng, thay đổi tổng giá trị tín dụng mới phát hành cho người tiêu dùng. Chỉ số đo lường tương quan giữa chi tiêu và niềm tin tiêu dùng. Mức nợ tăng cao là một dấu hiệu mà người cho vay cảm thấy thoải mái và người tiêu dùng tin tưởng ở khả năng tài chính của họ và mong muốn chi tiêu tiền bạc, dự báo không thay đổi so với giá trị 1,4 tỷ bảng Anh của kỳ báo cáo trước.
  Mức độ ảnh hưởng lên thị trường giao dịch vàng và forex: Trung bình.

  Công bố chỉ số cung tiền trong tháng, thay đổi tổng sản lượng nội tệ trong lưu thông và gửi vào ngân hàng, dự báo giảm từ 0,3% của báo cáo kỳ trước xuống 0,0%.
  Mức độ ảnh hưởng lên thị trường giao dịch vàng và forex: Yếu.

  Công bố số đơn thế chấp mua nhà trả góp được chấp thuận mua nhà trả góp trong tháng trước đó, dự báo tăng từ 54 ngàn đơn của kỳ báo cáo trước lên 56 ngàn.
  Mức độ ảnh hưởng lên thị trường giao dịch vàng và forex: Yếu.

  Lúc 16:00, Công bố chỉ số giá tiêu dùng ước tính (Flash CPI) trong năm của khu vực sử dụng đồng euro, mức độ thay đổi giá cả của hàng hoá, dịch vụ mua vào của người tiêu dùng. Dự báo tăng từ 1,4% của kỳ báo cáo trước lên 1,6%.
  Mức độ ảnh hưởng lên thị trường giao dịch forex và vàng: Trung bình.

  Công bố tỷ lệ thất nghiệp của toàn bộ khu vực sử dụng đồng euro, tỷ lệ phần trăm của tổng số người thất nghiệp và những người đang tích cực tìm việc làm việc trong tháng trước đó, dự báo tăng từ 12,2% của kỳ báo cáo trước lên 12,3%.
  Mức độ ảnh hưởng lên thị trường giao dịch forex và vàng: Trung bình.

  Tin Mỹ:
  Lúc 20:00, công bố chỉ số quản lý sản xuất chính thức (Final PMI), dựa trên khảo sát khoảng 600 nhà quản lý thu mua để đánh giá mức độ tương đối của các điều kiện kinh doanh bao gồm cả việc làm, sản xuất, đơn đặt hàng mới, giá cả, giao hàng nhà cung cấp và hàng tồn kho. Dự báo tăng từ 52,2 điểm của kỳ báo cáo trước lên 52,4 điểm.
  Mức độ ảnh hưởng lên thị trường giao dịch forex và vàng: Yếu.

  Lúc 21:00, phát hành các sự kiện:
  Công bố chỉ số quản lý sản xuất PMI do Viện quản lý nguồn cung (ISM) phát hành, dựa trên khảo sát của khoảng 400 nhà quản lý mua hàng để đánh giá mức độ tương đối các điều kiện kinh doanh bao gồm cả việc làm, sản xuất, đơn đặt hàng mới, giá cả, giao hàng nhà cung cấp và hàng tồn kho. Dự báo thay đổi tăng từ 49,0 điểm của kỳ báo cáo trước lên 50,6 điểm.
  Mức độ ảnh hưởng lên thị trường giao dịch forex và vàng: Mạnh.

  Công bố chỉ số chi phí xây dựng của tháng, mức độ thay đổi trong tổng số tiền chi tiêu vào các dự án xây dựng. Dự báo tăng từ 0,4% của kỳ báo cáo cuối cùng lên 0,6%.
  Mức độ ảnh hưởng lên thị trường giao dịch forex và vàng: Yếu.

  Công bố chỉ số giá sản xuất do Viện quản lý nguồn cung (ISM) phát hành, dựa trên khảo sát của khoảng 400 nhà quản lý mua hàng để đánh giá mức độ tương đối của giá thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ. Dự báo tăng từ 49,5 điểm của kỳ báo cáo trước lên 50,5 điểm.
  Mức độ ảnh hưởng lên thị trường giao dịch forex và vàng: Yếu.


  (*) Lịch công bố sự kiện nêu trên đã được chuyển đổi sang giờ Hà nội (GMT+7)
   
 10. VGX_GoldFX

  VGX_GoldFX VIP GROUP

  Forex Yard-Chiến lược giao dịch vàng hôm nay 01/07
  ----------------------------/

  Pivot: 1205

  Chiến lược chính: Mua trên 1205 mục tiêu về 1244 - 1271 hay xa hơn.

  Chiến lược phụ: Bán dưới 1205 mục tiêu về 1180 - 1150.

  Nhận định: RSI chỉ báo tăng.

  Các mức hỗ trợ kỹ thuật

  Mức kháng cự: 1288 - 1271 - 1244

  Giá hiện tại: 1238.1

  Mức hỗ trợ: 1205 - 1180 - 1150

  [​IMG]
   
 11. VGX_GoldFX

  VGX_GoldFX VIP GROUP

  Lịch công bố sự kiện tài chính hôm nay 02/07
  --------------------------/

  Tin Nhật:

  Lúc 6:50 Công bố chỉ số tiền tệ cơ bản hàng năm, chỉ số đo mức độ thay đổi trong tổng lượng nội tệ trong lưu thông và tiền gửi tài khoản vãng lai tại Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOJ). Dự báo tăng từ 31.6% của kì báo trước lên 41.2%.
  Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch forex và vàng: Yếu.

  Tin New Zealand:

  Lúc 8:00 công bố chỉ số giá hàng xuất khẩu trong tháng do Ngân hàng ANZ phát hành. Chỉ số được xây dựng dựa trên giá trung bình của mặt hàng chính xuất khẩu của quốc gia được lấy mẫu trên thị trường toàn cầu và sau đó so sánh lấy mẫu trước đó. Không có con số dự báo, tỷ lệ của kỳ báo cáo trước là -1.6%.
  Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch forex và vàng: Yếu.

  Tin Nhật:

  Lúc 8:30 công bố chỉ số thu nhập bình quân hàng năm, mức thay đổi trong tổng giá trị thu nhập việc làm của người lao động. Thu nhập có mối quan hệ với chi tiêu tiêu dùng. Mức thu nhập càng cao, khả năng chi tiêu cũng tăng. Dự báo tăng từ 0.0% của kỳ báo trước lên 0.6%.
  Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch forex và vàng: Trung bình.

  Lúc 10:45 Phiên đấu giá trái phiếu chính phủ 10 năm của Nhật. Lợi nhuận được thiết lập bởi các nhà đầu tư thị trường trái phiếu, do đó chúng có thể được sử dụng để giải mã triển vọng của nhà đầu tư về lãi suất trong tương lai. Tỷ lệ hồ sơ dự thầu và hồ sơ được chấp nhận phản ánh tính thanh khoản thị trường trái phiếu, có thể được sử dụng để đánh giá sự tự tin của nhà đầu tư. Không có con số dự báo, 0.86|3.1 là con số của kì báo cáo trước.
  Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch forex và vàng: Yếu.

  Tin Úc:

  Lúc 11:30 công bố Lãi suất tiền gửi qua đêm do Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) phát hành. Lãi suất ngắn hạn là những yếu tố tối quan trọng trong việc định giá tiền tệ. Nhà đầu tư thông qua hầu hết các chỉ số khác chỉ đơn thuần là làm thế nào để dự đoán mức giá sẽ thay đổi trong tương lai. Dự báo giữ nguyên tỷ lệ 2.75% của kỳ báo cáo trước.
  Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch forex và vàng: Mạnh.

  Cùng giờ, công bố báo cáo về lãi suất do Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) phát hành, một trong những công cụ chính mà RBA sử dụng để giao tiếp với các nhà đầu tư về chính sách tiền tệ. Nó chứa kết quả các quyết định của RBA về lãi suất, bình luận về các điều kiện kinh tế có ảnh hưởng đến quyết định của họ. Quan trọng nhất là những thảo luận về triển vọng kinh tế và cung cấp các manh mối về kết quả các quyết định trong tương lai. Các nhà đầu tư thường theo dõi các quyết định, bình luận và các cam kết công khai để nhận định xu hướng chính sách tiền tệ trong thời gian tới.
  Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch forex và vàng: Mạnh.

  Tin Euro:

  Lúc 14:00 Công bố thay đổi số người thất nghiệp trong tháng trước của Tây ban Nha. Mặc dù thường được xem như là một chỉ số tụt hậu, số lượng người thất nghiệp là một tín hiệu quan trọng của sức mạnh kinh tế tổng thể bởi vì chi tiêu của người tiêu dùng có liên quan với điều kiện thị trường lao động. Dự báo thay đổi tăng từ -98.3 ngàn của kỳ báo cáo cuối cùng lên -83.5 ngàn lao động.
  Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch forex và vàng: Trung bình.

  Tin Anh:

  Từ ngày 02-04/07, dự kiến công bố chỉ số giá nhà (HPI) hàng tháng do Halifax phát hành. Ngày phát hành chính xác thường được Ngân hàng Halifax Scotland (HBOS) công bố ngay trước khi nó được phát hành. Đây là một chỉ số hàng đầu về sức khỏe ngành công nghiệp nhà ở vì giá nhà tăng cao thu hút các nhà đầu tư và thúc đẩy hoạt động của ngành công nghiệp này. Dự báo không thay đổi, giữ nguyên mức tỉ lệ 0.4% của kì báo cáo trước.
  Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch forex và vàng: Trung bình.

  Lúc 15:30 công bố chỉ số quản lý xây dựng PMI, chỉ số dựa trên khảo sát của khoảng 170 nhà quản lý mua hàng yêu cầu trả lời để đánh giá mức độ tương quan các điều kiện kinh doanh bao gồm cả việc làm, sản xuất, đơn đặt hàng mới, giá cả, giao hàng nhà cung cấp và hàng tồn kho. Dự báo tăng từ 50.8 điểm của kỳ báo cáo trước lên 51.3 điểm.
  Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch forex và vàng: Mạnh.

  Lúc 16:00, Điều trần của Phó thống đốc Ngân hàng trung ương Anh (BOE) – Paul Tucker trước Ủy ban tài chính về Báo cáo Ổn định tài chính tháng 6 năm 2013. Các nhà đầu tư thường theo dõi các phân tích, bình luận và các cam kết công khai để nhận định xu hướng chính sách tiền tệ trong thời gian tới.
  Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch forex và vàng: Trung bình.

  Trong ngày diễn ra phiên bán đấu giá trái phiếu kho bạc 10 năm của Anh. Kết quả đấu giá được công bố dưới dạng x.xx | xx – trong đó số đầu tiên là lãi suất trung bình của trái phiếu bán ra và số thứ hai là chỉ số tỷ lệ bid-to-cover (tỷ lệ giữa số hồ sơ dự thầu và số hồ sơ được chấp nhận), tỷ lệ này phản ánh tính thanh khoản thị trường trái phiếu, có thể được sử dụng để đánh giá sự tự tin của nhà đầu tư. Nguồn không đưa ra thời gian phát hành chính xác cho sự kiện này, mà chỉ là “dự kiến” cho đến khi dữ liệu được phát hành. Nguồn không ra dự báo, số liệu của kỳ đấu giá trước là 2.37|1.5.
  Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch forex và vàng: Yếu.

  Tin Euro:

  Lúc 16:00 công bố chỉ số giá sản xuất (PPI) trong tháng của khu vực sử dụng đồng euro, mức thay đổi giá cả hàng hóa, dịch vụ đã hoàn thành và được bán bởi nhà sản xuất. Tuy nhiên mức độ ảnh hưởng bị mờ nhạt bởi dữ liệu PPI của Đức và Pháp, chiếm khoảng một nửa nền kinh tế của khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (euro) được phát hành trước đó. Dự báo tăng từ - 0,6% của kỳ báo cáo trước lên -0,2%.
  Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch forex và vàng: Yếu.

  Tin Mỹ:

  Lúc 21:00 Công bố chỉ số đơn đặt hàng nhà máy trong tháng, thay đổi tổng giá trị các đơn đặt hàng mới được đặt với các nhà sản xuất. Đó là một chỉ số hàng đầu về sản xuất. Đơn đặt hàng tăng cao là dấu hiệu cho thấy các nhà sẽ đẩy mạnh các hoạt động sản xuất để hoàn thành các đơn đặt hàng. Dự báo tăng từ 1,0% của kỳ báo cáo trước lên 2,1%.
  Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch forex và vàng: Trung bình.

  Cùng giờ, công bố chỉ số lạc quan kinh tế do báo Nhà đầu tư Kinh doanh (IBD), Viện Chính sách và Chính trị TechnoMetrica (TIPP) phát hành, dựa trên khảo sát khoảng 900 người tiêu dùng để đánh giá mức độ tương đối các điều kiện kinh tế bao gồm triển vọng kinh tế 6 tháng, triển vọng tài chính cá nhân và sự tự tin trong các chính sách kinh tế liên bang. Dự báo tăng từ 49.0 điểm của kì báo trước lên 49.3 điểm.
  Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch forex và vàng: Yếu.

  Trong ngày cho đến khi có số liệu chính thức sẽ công bố số lượng xe ô tô và xe tải hàng năm bán trong nước của tháng trước đó. Đó là dấu hiệu của niềm tin của người tiêu dùng. Nhu cầu gia tăng đối với hàng hóa lâu bền đắt tiền cho thấy rằng người tiêu dùng tin tưởng ở vị trí tài chính trong tương lai của họ và cảm thấy thoải mái chi tiêu tiền bạc. Dự báo không đổi, giữ nguyên 15,3 triệu xe từ kì báo cáo trước.
  Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch forex và vàng: Yếu.

  Lúc 23:30, Phát biểu của chủ tịch Fed vùng New York – William Dudley có tiêu đề “ Những bài học ở mức giới hạn 0” nói về chính sách tiền tệ khi lãi suất gần như bằng 0, tại Hội Nhật Bản ở New York. Các thành viên trong FOMC bỏ phiếu về việc thiết lập lãi suất chủ chốt quốc gia và những cam kết công khai của họ thường được dùng để dự đoán những thay đổi chính sách tiền tệ trong tương lai.
  Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch forex và vàng: Trung bình.

  Lúc 4:45 ngày 03/07 Phát biểu của thống đốc Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) - Jerome Powell, tại New York, về cải tổ các quy định tại ngân hàng Trung ương Đức. Các thành viên trong FOMC bỏ phiếu về việc thiết lập lãi suất chủ chốt quốc gia và những cam kết công khai của họ thường được dùng để dự đoán những thay đổi chính sách tiền tệ trong tương lai.
  Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch forex và vàng: Trung bình


  (*) Lịch công bố sự kiện nêu trên đã được chuyển đổi sang giờ Hà nội (GMT+7)
   
 12. VGX_GoldFX

  VGX_GoldFX VIP GROUP

  VGX-Chiến lược giao dịch Vàng-Ngoại tệ hôm nay 02/07
  ---------------------------/

  Các chiến lược giao dịch ngắn hạn trong ngày :

  EUR/USD : Hiện tại đang ở mức 1.3063 - các dấu hiệu chỉ báo giảm . Tuy nhiên , chúng tôi kỳ vọng lực giảm sẽ bị hạn chế do các thông tin làm cho đồng USD suy yếu ( lực giảm sẽ chậm và yếu dần ) . Khuyến nghị nhà đầu tư nên đứng ngoài hoặc chờ Buy .

  Buy limit 1.3030 - cắt lỗ 1.3020 - chốt lời 1.3100

  GBP/USD : Hiện tại đang ở mức 1.5216 - các dấu hiệu chỉ báo Sideway chờ tin trong biên độ nhỏ . Chúng tôi kỳ vọng các tin tức làm suy yếu đồng USD ( tin về lãi suất của AUD và tin dự báo xây dựng của GBP ) sẽ khiến cho cặp tỉ giá này tăng.

  Buy 1.5216 - cắt lỗ 1.5170 - chốt lời 1.5290

  XAU/USD ( GOLD ) : Hiện tại đang ở mức 1257 - các dấu hiệu chỉ báo giảm , tuy nhiên mức độ biến động giá của Vàng khó nắm bắt trong thời điểm có hàng loạt thông tin có tác động tâm lý mạnh được công bố . Khuyến nghị nhà đầu tư nên Stop Loss rõ ràng .

  Sell 1257 - cắt lỗ 1261 - chốt lời 1245 ~ 1243

  Buy limit 1243 - cắt lỗ 1238 - chốt lời 1256 ~ 1262
   
 13. VGX_GoldFX

  VGX_GoldFX VIP GROUP

  Forex Yard-Chiến lược giao dịch vàng hôm nay 02/07
  ---------------------/

  Pivot: 1224

  Chiến lược chính: Mua trên 1224 mục tiêu về 1271 - 1288 hay xa hơn.

  Chiến lược phụ: Bán dưới 1224 mục tiêu về 1210 - 1180.

  Nhận định: Xu hướng tăng.

  Các mức hỗ trợ kỹ thuật

  Mức kháng cự: 1300 - 1288 - 1271

  Giá hiện tại: 1253.1

  Mức hỗ trợ: 1224 - 1210 - 1180

  [​IMG]

   
 14. VGX_GoldFX

  VGX_GoldFX VIP GROUP

  Next View-Chiến lược giao dịch vàng hôm nay 02/07
  --------------------------/

  Giá vàng hôm qua đã dần phục hồi, do mức giá hiện tại là tương đối thấp trong gần 3 năm trở lại đây. Tuy nhiên, xu hướng giảm nhìn chung vẫn còn tồn tại. Hôm nay, nhà đầu tư có thể canh bán xuống trong ngắn hạn ở vùng giá 1.287,00 USD/ounce, dừng lỗ sau 5 USD nhưng nên từ bỏ xu hướng này nếu như giá vàng vượt lên trên mức giá 1.300,00 USD/ounce.

  Giá dầu thô cũng đã đóng cửa hôm qua với mức cao và mục tiêu trước mắt vẫn là mốc 100,00 USD/Barrel. Hôm nay, có thể thực hiện lênh mua ngắn ở vùng giá 96,80 USD/Barrel, dừng lỗ không quá 1 USD và mục tiêu chốt lời có thể ở mức 99,00 USD/Barrel.

  VGX lược dịch theo NEXTVIEW​
   
 15. VGX_GoldFX

  VGX_GoldFX VIP GROUP

  Danske Bank - Chiến lược giao dịch ngoại tệ hôm nay 02/07
  -------------------------/
  Các cặp ngoại tệ:

  EUR/USD: Bán ra 1.3055, Mục tiêu 1.2934, Cắt lỗ 1.3110

  USD/JPY: Mua vào 99.30 , Mục tiêu 100.47, Cắt lỗ 98.61

  GBP/USD: Bán ra 1.5250, Mục tiêu 1.5140, Cắt lỗ 1.5305

  USD/CHF: Mua vào 0.9280, Mục tiêu 0.9564, Cắt lỗ 0.9405

  AUD/USD: Có thể bán ra

  USD/CAD: Mua vào 1.0490, Mục tiêu 1.0674, Cắt lỗ 1.0418

  [​IMG]


  VGX lược dịch theo DANSKE BANK​
   
 16. VGX_GoldFX

  VGX_GoldFX VIP GROUP

  NEWS - Lịch công bố sự kiện tài chính hôm nay 03/07

  --------------------------/
  Tin Anh:
  Lúc 6:01 công bố chỉ số giá trong năm của các cửa hiệu bán lẻ là thành viên Hiệp hội bán lẻ Anh (BRC), thường phát hành trước thời gian công bố lạm phát tiêu dùng khoảng 10 ngày, một ngày trước khi Ngân hàng Anh quyết định lãi suất. Nguồn không đưa ra số liệu dự báo, số liệu của kỳ báo cáo trước là -0.1%.
  Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch forex và vàng: Yếu.


  Tin Úc:
  Lúc 6:30 công bố chỉ số dịch vụ do Tập đoàn Công nghiệp Úc (AIG) phát hành, dựa trên khảo sát của khoảng 200 công ty dịch vụ để đánh giá mức độ tương đối các điều kiện kinh doanh bao gồm việc làm, sản xuất, đơn đặt hàng mới, giá cả, giao hàng nhà cung cấp và hàng tồn kho. Không có con số dự báo, số điểm của kỳ báo cáo trước là 40.6 điểm.
  Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch forex và vàng: Yếu.


  Tin Trung Quốc:
  Lúc 8:00 công bố chỉ số quản lý phi sản xuất PMI, được xây dựng trên cơ sở khảo sát khoảng 1200 nhà quản lý mua hàng nhằm đánh giá mức độ tương đối các điều kiện kinh doanh bao gồm việc làm, sản xuất, đơn đặt hàng mới, giá cả, giao hàng nhà cung cấp và hàng tồn kho. Nguồn không đưa ra số liệu dự báo. Số điểm của kỳ báo cáo trước là 54,3 điểm.
  Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch forex và vàng: Yếu.


  Tin Anh:
  Từ ngày 03 – 04/7 dự kiến công bố chỉ số giá nhà (HPI) hàng tháng do Halifax phát hành. Ngày phát hành chính xác thường được Ngân hàng Halifax Scotland (HBOS) công bố ngay trước khi nó được phát hành. Đây là một chỉ số hàng đầu về sức khỏe ngành công nghiệp nhà ở vì giá nhà tăng cao thu hút các nhà đầu tư và thúc đẩy hoạt động của ngành công nghiệp này. Dự báo không thay đổi so với tỷ lệ 0,4% của kỳ báo cáo trước.
  Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch forex và vàng: Trung bình.


  Tin Úc:
  Dự kiến công bố chỉ số doanh thu nhà mới xây dựng hàng tháng của Hiệp hội Công nghiệp Nhà ở (HIA). Đây là một chỉ số hàng đầu về sức khỏe kinh tế bởi vì việc bán một ngôi nhà mới gây nên một tác động lan tỏa rộng. Ví dụ, đồ nội thất và các thiết bị được mua nhà, thế chấp được bán bởi các ngân hàng tài trợ, và nhà môi giới được trả tiền để thực hiện giao dịch.
  Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch forex và vàng: Trung bình.


  Lúc 8:30 Công bố chỉ số doanh thu bán lẻ của tháng, mức thay đổi tổng giá trị doanh số bán hàng ở cấp độ bán lẻ. Đó là thước đo chính của chi tiêu tiêu dùng, chiếm phần lớn các hoạt động kinh tế tổng thể. Dự báo tăng từ 0.2% của kỳ báo cáo trước lên 0.4%.
  Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch forex và vàng: Mạnh.


  Cùng giờ, công bố cán cân thương mại của Úc, chênh lệch về giá trị hàng nhập khẩu và xuất khẩu trong tháng báo cáo. Nhu cầu về xuất khẩu và tiền tệ có liên kết trực tiếp bởi vì doanh nghiệp nước ngoài phải mua đồng nội tệ để trả cho hàng xuất khẩu của quốc gia. Nhu cầu xuất khẩu cũng ảnh hưởng đến sản xuất và giá cả của các nhà sản xuất trong nước. Dự báo tăng từ 0.03 tỷ đô la Úc của kỳ báo cáo trước lên 0.05 tỷ.
  Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch forex và vàng: Mạnh.


  Lúc 9:55 Phát biểu của thống đốc ngân hàng Dự trữ Úc - Glenn Stevens, tại Hiệp hội kinh tế Úc, ở Brisbane. Ông là người đứng đầu ngân hàng trung ương, kiểm soát lãi suất ngắn hạn, ảnh hưởng nhiều nhất đến giá trị tiền tệ của quốc gia. Các nhà đầu tư thường dựa trên các cam kết công khai của ông để dự đoán những thay đổi trong chính sách kinh tế, tiền tệ trong tương lai.
  Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch forex và vàng: Mạnh.


  Tin Euro:
  Lúc 14:15 Công bố chỉ số quản lý dịch vụ PMI của Tây Ban Nha, dựa theo khảo sát của khoảng 300 nhà quản lý nhằm đánh giá mức độ tương đối của các điều kiện kinh doanh bao gồm doanh số bán hàng, doanh thu, việc làm, giá cả và hàng tồn kho. Dự báo tăng từ 47.3 điểm của kì báo trước lên 47.8 điểm.
  Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch forex và vàng: Trung bình.


  Lúc 14:45 Công bố chỉ số quản lý dịch vụ PMI của Ý, dựa theo khảo sát của khoảng 450 nhà quản lý nhằm đánh giá mức độ tương đối của các điều kiện kinh doanh bao gồm doanh số bán hàng, doanh thu, việc làm, giá cả và hàng tồn kho. Dự báo tăng từ 46.5 cùa kỳ báo trước lên 47.1.
  Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch forex và vàng: Trung bình.


  Lúc 15:00 Công bố chỉ số quản lý dịch vụ PMI chính thức của toàn khu vực đồng Euro, dựa trên khảo sát khoảng 600 quản lý thu mua nhằm đánh giá mức độ tương đối các điều kiện kinh doanh bao gồm cả việc làm, sản xuất, đơn đặt hàng mới, giá cả, giao hàng nhà cung cấp và hàng tồn kho. Dự báo không thay đổi so với số điểm 48.6 cùa kỳ báo trước.
  Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch forex và vàng: Yếu.


  Tin Anh:
  Lúc 15:30 công bố chỉ số quản lý dịch vụ PMI, dựa trên khảo sát của các nhà quản lý dịch vụ để đánh giá mức độ tương đối các điều kiện kinh doanh bao gồm việc làm, sản xuất, đơn đặt hàng mới, giá cả, giao hàng nhà cung cấp và hàng tồn kho. Dự báo giảm từ 54.9 điểm của kì báo trước xuống 54.6 điểm.
  Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch forex và vàng: Mạnh.


  Cùng giờ, công bố kết quả khảo sát điều kiện tín dụng do Ngân hàng trung ương Anh (BOE) phát hành. Khảo sát các ngân hàng và các tổ chức tín dụng nhằm đánh giá mức độ tương quan của các điều kiện tín dụng trong 3 tháng vừa qua và 3 tháng tiếp theo. Nguồn không có số liệu dự báo, cũng như số liệu của kỳ báo cáo trước.
  Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch forex và vàng: Trung bình.


  Tin Euro:
  Lúc 16:00 Công bố chỉ số doanh thu bán lẻ của tháng, mức thay đổi tổng giá trị doanh số bán hàng ở cấp độ bán lẻ. Đó là thước đo chính của chi tiêu tiêu dùng, chiếm phần lớn các hoạt động kinh tế tổng thể. Tuy nhiên mức độ ảnh hưởng bị mờ nhạt bởi dữ liệu của Đức và Pháp chiếm khoảng một nửa nền kinh tế của khu vực sử dụng đồng euro được phát hành trước đó. Dự báo tăng từ -0.5% của kì báo trước lên 0.4%.
  Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch forex và vàng: Trung bình.


  Tin Mỹ:
  Lúc 18:30 công bố chỉ số cắt giảm việc làm hàng năm do Challenger, Gray & Christmas, Inc. phát hành, đo lường tỷ lệ thay đổi số việc làm bị cắt giảm. Không có số liệu dự báo, tỷ lệ của kỳ báo cáo trước là -41.2%.
  Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch forex và vàng: Yếu.


  Lúc 19:15 công bố chỉ số Non-Farm tư nhân do Công ty xử lí dữ liệu tự động (ADP) phát hành, ước tính sự thay đổi trong số lượng những người làm việc trong tháng trước đó, không bao gồm các ngành nông nghiệp và viên chức nhà nước. Dự báo tăng từ 135 ngàn việc làm của tháng trước lên 161 ngàn.
  Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch forex và vàng: Mạnh.


  Tin Canada:
  Lúc 19:30 công bố cán cân thương mại của Canada, chênh lệch về giá trị hàng nhập khẩu và xuất khẩu trong tháng báo cáo. Nhu cầu về xuất khẩu và tiền tệ có liên kết trực tiếp bởi vì doanh nghiệp nước ngoài phải mua đồng nội tệ để trả cho hàng xuất khẩu của quốc gia. Nhu cầu xuất khẩu cũng ảnh hưởng đến sản xuất và giá cả của các nhà sản xuất trong nước. Dự báo thâm hụt tăng từ -0.6 tỷ đô la Canada của kì báo cáo trước lên -0.7 tỷ.
  Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch forex và vàng: Mạnh.


  Tin Mỹ:
  Lúc 19:30 công bố cán cân thương mại của Mỹ, chênh lệch về giá trị hàng nhập khẩt, xuất khẩu và dịch vụ trong tháng báo cáo. Nhu cầu về xuất khẩu và tiền tệ có liên kết trực tiếp bởi vì doanh nghiệp nước ngoài phải mua đồng nội tệ để trả cho hàng xuất khẩu của quốc gia. Nhu cầu xuất khẩu cũng ảnh hưởng đến sản xuất và giá cả của các nhà sản xuất trong nước. Dự báo không đổi so với mức thâm hụt -40,3 tỷ đô la Mỹ của kỳ báo cáo trước.
  Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch forex và vàng: Mạnh.


  Cùng giờ, công bố đơn xin trợ cấp thất nghiệp, số lượng đơn xin bảo hiểm thất nghiệp lần đầu tiên trong tuần qua. Mặc dù nó thường được xem như là một chỉ số tụt hậu, số lượng người thất nghiệp là một tín hiệu quan trọng của sức mạnh kinh tế tổng thể bởi vì chi tiêu của người tiêu dùng có liên quan với điều kiện thị trường việc làm. Dự báo giảm từ 346 ngàn đơn của tuần trước xuống 345 ngàn đơn.
  Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch forex và vàng: Mạnh.


  Lúc 21:00, công bố chỉ số quản lý phi sản xuất PMI do Viện quản lý nguồn cung (ISM) phát hành, dựa trên khảo sát của khoảng 400 nhà quản lý thu mua được yêu cầu trả lời để đánh giá mức độ tương quan các điều kiện kinh doanh bao gồm việc làm, sản xuất, đơn đặt hàng mới, giá cả, giao hàng nhà cung cấp và hàng tồn kho. Dự báo tăng từ 53,7 điểm của kỳ báo cáo trước lên 54,3 điểm.


  Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch forex và vàng: Mạnh.


  Cùng giờ, phát biểu của Bộ trưởng Tài chính -Jack Lew tại buổi lễ Nhập quốc tịch ở Washington DC, trong đó truyền đạt những chính sách kinh tế của tổng thống. Những phát biểu của ông thường báo hiệu sự thay đổi chính sách kinh tế đến công chúng và các chính phủ nước ngoài.


  Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch forex và vàng: Trung bình.


  Lúc 21:30, công bố lượng dự trữ dầu thô, thay đổi về số lượng thùng dầu thô tồn kho của các doanh nghiệp thương mại trong tuần qua, ảnh hưởng đến giá các sản phẩm xăng dầu có liên quan đến lạm phát nhưng cũng tác động đến tốc độ tăng trưởng của nhiều ngành công nghiệp sản xuất hàng hóa dựa vào dầu mỏ. Dự báo thay đổi giảm từ 0 thùng của tuần trước xuống -2,6 triệu thùng.


  Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch forex và vàng: Trung bình.


  Lúc 23:00, công bố thay đổi lượng dự trữ khí ga tự nhiên của Mỹ, mức độ thay đổi số lượng tồn trữ gas tự nhiên trong tuần qua tính theo đơn vị feet khối. Dự báo thay đổi giảm từ 95 tỷ feet khối của tuần trước xuống 90 tỷ feet khối.


  Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch forex và vàng: Yếu.


  (*) Lịch công bố sự kiện nêu trên đã được chuyển đổi sang giờ Hà nội (GMT+7)
   
  Chỉnh sửa cuối: 3/7/13
 17. VGX_GoldFX

  VGX_GoldFX VIP GROUP

  Forex Yard-Chiến lược giao dịch vàng hôm nay 03/07

  -----------------------------/

  Pivot: 1233

  Chiến lược chính: Mua trên 1233 mục tiêu về 1271 - 1288 hay xa hơn.

  Chiến lược phụ: Bán dưới 1233 mục tiêu về 1223.5 - 1213.

  Nhận định: Kháng cự tiếp theo là 1271 và 1288.

  Các mức hỗ trợ kỹ thuật

  Mức kháng cự: 1300 - 1288 - 1271

  Giá hiện tại: 1242.5

  Mức hỗ trợ: 1233 - 1223.5 - 1213

  [​IMG]


   
  Chỉnh sửa cuối: 3/7/13
 18. VGX_GoldFX

  VGX_GoldFX VIP GROUP

  Fx MarketAlerts-Chiến lược giao dịch ngoại tệ hôm nay 03/07

  ----------------------------/

  USD: FED buộc các ngân hàng tuân thủ quy định vốn chặt chẽ hơn
  FED cảnh báo các ngân hàng Hoa Kỳ về một loạt các quy định mới do FED đề ra hồi thứ ba ngoài bộ quy định quản lý rủi ro Basel III. Các quan chức cấp cao FED dẫn đầu là Ben Bernanke đã thống nhất buộc các ngân hàng phải tuân theo các tiêu chuẩn mới hơn, nghiêm ngặt hơn của bộ quy định quản lý rủi ro quốc tế Basel III từ hồi tháng giêng nhưng thống đốc FED – ông Daniel Tarullo – đã đề ra nhiều kế sách khác nhằm áp đặt các ngân hàng lớn từ bỏ lợi nhuận vì tính chất an toàn nói chung.


  Qua việc áp đặt các ngân hàng Hoa Kỳ phải tuân theo bộ quy định Basel III về vốn, FED hy vọng sẽ làm dịu làn sóng phàn nàn từ phía giới chức sắc và chính trị châu Âu khi bộ quy định chưa được thực thi nhanh chóng ban đầu.


  Về tình hình ngoại hối, những sự kiện trên cũng phần nào ảnh hưởng lên các hoạt động cho vay và khả năng chấp nhận rủi ro tại các ngân hàng. Cặp GBP/USD dậm chân tại 1.5145-50, gần bằng mức thấp 1 tháng qua tại 1.5137 đạt hồi thứ ba Tuesday, mức thấp kể từ 1.5109 hồi 30-5. Trọng tâm sẽ là mở đầu của cuộc họp Ủy ban chính sách tiền tệ VQ Anh tại BoE kéo dài trong 2 ngày do Tân thống đốc Carney chủ trì. Cặp tiền liệu sẽ đạt 1.5180-00, và USD liệu sẽ mạnh hơn nhờ kế hoạch cắt giảm gói nới lỏng của FED hay quyết định tăng cường nới lỏng của Carney? Cặp EUR/USD đạt 1.2970-73, gần bằng mức thấp 1 tháng qua tại 1.2964 do USD tăng mạnh và còn có thể do thiên hướng giảm phân lời của ECB và những mối quan ngại phát sinh từ hoạt động cứu trợ tài chính cho Hy Lạp.


  [​IMG]

  VGX lược dịch theo FX MARKETALERTS

   
 19. VGX_GoldFX

  VGX_GoldFX VIP GROUP

  ForexCycle-Chiến lược giao dịch AUD/USD hôm nay 03/07

  ------------------------------/


  AUD/USD duy trì xu hướng giảm
  Cặp AUD/USD duy trì xu hướng giảm trên biểu đồ 4H và xu hướng tổng thể vẫn là giảm tính từ mức 1.0582, chuyển động giá từ mức 0.9148 xem như bước củng cố xu hướng giảm. Mức giá vẫn sẽ tiếp tục giảm sau bước củng cố và hướng về vùng 0.9000. Ngưỡng kháng cự then chốt nằm phía trên và chỉ khi cặp tiền có thể vượt trên ngưỡng này thì xu hướng giảm mới kết thúc.

  [​IMG]

   
 20. VGX_GoldFX

  VGX_GoldFX VIP GROUP

  Lịch công bố sự kiện tài chính hôm nay 08/07
  -------------------------/

  Tin Nhật:
  Lúc 6:50 công bố tài khoản vãng lai, sự chênh lệch về giá trị giữa hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, dịch vụ, dòng thu nhập và chuyển khoản trong tháng trước đó. Nó liên quan trực tiếp với nhu cầu tiền tệ - thặng dư tăng cho thấy người nước ngoài mua đồng nội tệ để thực hiện các giao dịch trong khu vực. Dự báo thặng dư giảm từ 0.85 nghìn tỷ Yên của kì báo cáo trước xuống còn 0.62 nghìn tỷ.
  Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch forex và vàng: Mạnh.

  Cùng giờ, công bố chỉ số cho vay của ngân hàng trong năm, mức thay đổi trong tổng giá trị của các khoản vay ngân hàng cho người tiêu dùng và các doanh nghiệp vay. Cho vay và chi tiêu là mối quan hệ tương quan tích cực. Người tiêu dùng và các doanh nghiệp có xu hướng để tìm kiếm tín dụng khi họ tự tin ở vị trí tài chính trong tương lai của họ và cảm thấy thoải mái chi tiêu tiền bạc. Không có con số dự báo, tỉ lệ kì báo cáo trước là 1.8%.
  Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch forex và vàng: Yếu.

  Tin Úc:
  Lúc 8:30 Công bố chỉ số quảng cáo việc làm trong tháng do Ngân hàng ANZ phát hành, mức độ thay đổi số lượng việc làm được quảng cáo trên các tờ nhật báo lớn và các trang web tại các thành phố lớn. Không có con số dự báo, tỉ lệ kì báo cáo trước là -2.4%.
  Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch forex và vàng: Trung bình.

  Tin Nhật:
  Lúc 12:00 Công bố chỉ số niềm tin kinh tế, dựa trên khảo sát của khoảng 2.000 công nhân về niềm tin tiêu dùng thông qua công việc của họ, nhằm đánh giá tương đối mức độ của điều kiện kinh tế hiện nay. Dự báo giảm từ 55.7 điểm của kì báo trước xuống 55.6 điểm.
  Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch forex và vàng: Yếu.

  Tin Thụy Sĩ:
  Lúc 12:45 Công bố tỷ lệ thất nghiệp, tỷ lệ phần trăm của tổng số lao động thất nghiệp và số lao động đang làm việc trong tháng trước đó. Mặc dù nó thường được xem là một chỉ số tụt hậu nhưng số lượng người thất nghiệp là tín hiệu quan trọng về sức khỏe kinh tế tổng thể vì chi tiêu tiêu dùng có liên quan đến đến thị trường lao động. Dự báo không đổi kể từ tỉ lệ kì báo cáo trước là 3.2%.
  Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch vàng và forex: Yếu.

  Tin Euro:
  Lúc 13:00 công bố cán cân thương mại của Đức, chênh lệch về giá trị hàng nhập khẩu và xuất khẩu trong tháng báo cáo. Nhu cầu về xuất khẩu và tiền tệ có liên kết trực tiếp bởi vì doanh nghiệp nước ngoài phải mua đồng nội tệ để trả cho hàng xuất khẩu của quốc gia. Nhu cầu xuất khẩu cũng ảnh hưởng đến sản xuất và giá cả của các nhà sản xuất trong nước. Dự báo giảm từ 17,7 tỷ euro của kì báo cáo trước, xuống còn 17,4 tỷ.
  Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch vàng và forex: Trung bình.

  Lúc 15:30 công bố chỉ số niềm tin đầu tư do Sentix phát hành, thông qua khảo sát khoảng 2.800 nhà đầu tư và các nhà phân tích nhằm đánh giá tương đối triển vọng kinh tế 6 tháng của khu vực sử dụng đồng tiền Euro. Dự báo giảm từ -11.6 điểm của kì báo cáo trước xuống -11.5 điểm.
  Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch vàng và forex: Yếu.

  Cuộc họp khối sử dụng đồng Euro sẽ khai mạc và diễn ra trong cả ngày hôm nay, thảo luận về hàng loạt các vấn đề tài chính, chẳng hạn như cơ chế hỗ trợ đồng Euro và tài chính của chính phủ, phối hợp chính sách kinh tế của 17 nước thành viên khu vực đồng Euro, sang kiến và quyết định của họ đều có ảnh hưởng rộng rãi đối với sức khỏe kinh tế của khu vực châu Âu.
  Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch vàng và forex: Mạnh.

  Lúc 17:00 công bố chỉ số sản xuất công nghiệp trong tháng của Đức, mức độ thay đổi điều chỉnh lạm phát trong giá trị tổng sản lượng sản xuất bởi các nhà sản xuất, hầm mỏ và các tiện ích. Đây là một chỉ số hàng đầu về sức khỏe kinh tế. Dự báo giảm từ 1.8% của kì báo cáo trước xuống -0.5%.
  Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch vàng và forex: Trung bình.

  Tin Canada:
  Lúc 19:30 công bố chỉ số Giấy phép xây dựng trong tháng, thay đổi số lượng phê duyệt xây dựng mới ban hành trong tháng. Đó là một thước đo hoạt động xây dựng trong tương lai, bởi vì giấy phép xây dựng là một trong những thủ tục đầu tiên trong xây dựng một tòa nhà mới. Việc xây dựng tác động tạo thêm nhiều việc làm và các dịch vụ khác kèm theo. Dự báo giảm từ 10.5% của kì báo trước xuống 2.6%.
  Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch forex và vàng: Mạnh.

  Lúc 21:30 công bố khảo sát triển vọng kinh doanh do Ngân hàng Trung ương Canada (BOC) phát hành, chỉ số dựa trên khảo sát của khoảng 100 doanh nghiệp yêu cầu trả lời để đánh giá mức độ tương đối các điều kiện kinh doanh nói chung, chẳng hạn như tăng trưởng doanh thu, đầu tư máy móc, công ăn việc làm, kỳ vọng lạm phát và điều kiện tín dụng. Nguồn không đưa ra con số dự báo cũng như không có số liệu của kỳ báo cáo cuối cùng.
  Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch forex và vàng: Trung bình.

  Tin Euro:
  Lúc 19:30 và 20:30, phiên điều trần của chủ tịch ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) - Mario Draghi trước Ủy ban các vấn đề kinh tế và tiền tệ của Nghị viện châu Âu, tại Brussels. Là người đứng đầu ECB, kiểm soát lãi suất ngắn hạn, ông có ảnh hưởng tới giá trị của đồng euro nhiều hơn so với bất kỳ người nào khác. Các nhà đầu tư thường dựa trên các cam kết công khai của ông để dự đoán những thay đổi trong chính sách kinh tế, tiền tệ trong tương lai.
  Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch forex và vàng: Mạnh.

  Tin Mỹ :
  Lúc 2:00 sáng ngày 09/07, công bố chỉ số tín dụng tiêu dùng trong tháng, mức độ thay đổi trong tổng giá trị dư nợ tín dụng tiêu dùng của đối tượng trả góp. Dự báo thay đổi tăng từ 11,1 tỷ usd của kỳ báo cáo trước lên 13,2 tỷ usd.
  Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch forex và vàng: Yếu.

  Tin New Zealand:
  Lúc 5:00 ngày 09/07/2013, Công bố chỉ số Niềm tin Kinh doanh do Viện Nghiên cứu Kinh tế New Zealand (NZIER). Mức độ của một chỉ số phổ biến dựa trên sự khảo sát của khoảng 2.500 doanh nghiệp nhằm đánh giá tương đối triển vọng kinh tế trong 6 tháng. Đây là một chỉ số hàng đầu về sức khỏe kinh tế. Những thay đổi của các doanh nghiệp thích ứng với môi trường kinh doanh, cũng như tình cảm của người tiêu dùng có thể là một tín hiệu đầu tiên của hoạt động kinh tế trong tương lai như chi tiêu, tuyển dụng và đầu tư. Nguồn không đưa ra con số dự báo, số điểm của kỳ báo cáo trước là 23 điểm.
  Mức độ ảnh hưởng đến thị trường giao dịch forex và vàng: Mạnh

  Những tin ảnh hưởng mạnh đến thị trường forex và vàng

  [​IMG]

  (*) Lịch công bố sự kiện nêu trên đã được chuyển đổi sang giờ Hà nội (GMT+7)

  VGX sưu tầm
   

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.